Propisi MPU

Ukupno 121 - 150 od 168
Odluka ili rješenje
Naziv Pravni izvor Prilog
Odluka o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele tekućih transfera utvrđenih Budžetom Kantona Sarajevo Ministarstva pravde i uprave za 2022. godinu - septembar 2022. 'Službene novine Kantona Sarajevo' 38/22 PDF icon Odluka
Odluka za angažman vanjskog saradnika - konsultanta za tehničke i druge konsultacije iz IT oblasti u JP "Televizija Kantona Sarajevo" Interni dokument PDF icon odluka_-_tvsa.pdf
Odluka - saglasnost Zamjeniku predsjednika Kantonalnog suda u Sarajevu za prijem na praksu dva pripravnika-volontera Interni dokument PDF icon Odluka
Odluka o odobravanju sredstava - Službeni list - objava imenovanih notara 22.04.2021. Interni dokument PDF icon Odluka
Odluka o registru zaposlenih u javnom sektoru na području Kanrtona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 9/19, 23/19, 6/21 PDF icon 9/19, 23/19, 6/21
ODLUKA - saglasnost Glavnoj kantonalnoj tužiteljici - troškovi službenog putovanja - Medina Džerahović Interni dokument PDF icon Odluka
Odluka o osnivanju skupština javnih preduzeća čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 25/09, 22/11, 1/13 i 21/14 PDF icon 25/09, 22/11, 1/13, 21/14
Odluka o odobravanju sredstava - Poništenje konkursa za izbor notara 18.03.2021. Interni dokument PDF icon Odluka
Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog
Pravilnik o službenoj legitimaciji zaposlenika Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom 'Službene novine Kantona Sarajevo' 40/19 PDF icon 40/19
Pravilnik o obrascima, načinu vođenja i sadržaju evidencija o pruženoj pravnoj pomoći, 47/12, 52/12-Ispravka 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 47/12, 52/12
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo - 2022. godina 'Službene novine Kantona Sarajevo' 35/22 PDF icon 35/22
Pravilnik o službenoj legitimaciji pravobranioca i zamjenika pravobranioca Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 25/20 PDF icon 25/20
Pravilnik o unutrasnjoj organizaciji Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo - 2019. godina 'Službene novine Kantona Sarajevo' 25/19 PDF icon 25/19
Pravilnik o ocjenjivanju državnih službenika, sa pratećim obrascima za ocjenjivanje 'Službene novine Kantona Sarajevo' 50/17 PDF icon 50/17
Pravilnik o poslovanju i vođenju evidencije u pravobranilaštvu,17/08 - Prečišćeni tekst, 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 17/08
Pravilnik o provođenju Zakona o zaštiti ličnih podataka u Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 17/21 PDF icon 17/21
Pravilnik o radnim odnosima državnih službenika i namještenika Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 1/20 PDF icon 1/20
Pravilnik o metodologiji podnošenja izvještaja o izvršenju sankcija, 14/21 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/21
Pravilnik o izvršavanju rada za opće dobro na slobodi, 24/10 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 24/10
Pravilnik o službenoj legitimaciji tužioca, 34/08 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 34/08,PDF icon 9/16
Pravilnik o naknadama i nagradama sudija porotnika Kantonalnog suda u Sarajevu i Općinskog suda u Sarajevu, 33/05, 33/06 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 33/05, 33/06
Pravilnik o plaćama i naknadama držvanih službenika i namještenika Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon PRAVILNIK
Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/19 PDF icon 29/19
Instrukcija ili naredba
Naziv Pravni izvor Prilog
Instrukcija o radu sa srankama u Sektoru za upravu Ministarstva pravde i uprave Interni dokument PDF icon INSTRUKCIJA
Uputstvo ili metodologija
Naziv Pravni izvor Prilog
Uputstvo o sadržaju obrasca izvještaja o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku,13/98 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Uputstvo.pdf
Uputstvo o matičnoj knjizi, registru i ličom kartonu osuđenih lica, 28/10 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Uputstvo o matičnoj knjizi, registru i ličnom kartonu osuđenih lica.pdf
Uputstvo o načinu rada, odgovornosti i obučavanju povjerenika, 28/10 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Uputstvo o načinu rada, odgovornosti i obučavanju povjerenika.pdf
Plan ili program
Naziv Pravni izvor Prilog
Plan nabavki Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo za 2022. godinu Interni dokument PDF icon plan_nabavki_ministarstva_pravde_i_uprave_kantona_sarajevo_za_2022._godinu.pdf
Procedura ili vodič
Naziv Pravni izvor Prilog
Vodič za upis u registar udruženja - 2020. godina Interni dokument PDF icon vodic_za_upis_u_registar_udruzenja_-_mart_2020.pdf
INDEKS REGISTAR INFORMACIJA U POSJEDU MINISTARSTVA Interni dokument PDF icon indeks_registar_informacija_u_posjedu_ministarstva.pdf