Skip to main content
Please wait...

Propisi Minisarstva

Zakon
'Službene novine Kantona Sarajevo'
Naziv Prilog
Zakon o upotrebi grba i zastave Kantona Sarajevo, 3/09 - Prečišćeni tekst, izmjena 36/15, dopuna 15/18 'Službene novine Kantona Sarajevo' 3/09, 36/15, 15/18 (104.6 KB)
Uredba
'Službene novine Kantona Sarajevo' 21/19
Naziv Prilog
Uredba o naknadama troškova za službena putovanja, 21/19 'Službene novine Kantona Sarajevo' 21/19 21/19 (255.82 KB)
Uredba o Uredu za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo, 7/06 - Prečišćeni tekst 'Službene novine Kantona Sarajevo' 7/06 (39.4 KB)
Uredba o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 34/19 34/19 (49.73 KB)
Uredba o obaveznom stručnom usavršavanju i osposobljavanju državnih službenika u organima državne službe u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/17 (47.68 KB)
Uredba o naknadama koje nemaju karakter plaće 'Službene novine Kantona Sarajevo' 17/19 17/19 (46.23 KB)
Uredba o osnivanju Kabineta premijera Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/22, 5/24 Uredba o osnivanju Kabineta premijera Kantona Sarajevo.pdf (539.2 KB)
Uredba o medijatorima državne službe u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 10/17 (45.35 KB)
Uredba o obrazovanju Stručne službe Vlade Kantona Sarajevo, 5/06 - Prečišćeni tekst, 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5/06, 7/20 (282.7 KB)
Uredba o osnivanju Press službe Kantona Sarajevo, 13/03, 37/05 'Službene novine Kantona Sarajevo' 13/03, 37/05 (221.4 KB)
Uredba o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 8/17 (161.29 KB) , 7/18 (2.22 MB) , 10/22 (317.2 KB)
Uredba o osnivanju Stručne službe za zajedničke poslove 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/23 31/23 (313.49 KB)
Uredba o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 27/19, 29/19, 48/19, 13/20 27/19, 29/19, 48/19, 13/20 (2.15 MB)
Uredba o osnivanju Ureda Vlade Kantona Sarajevo za podršku Srebrenici 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/22 29/22 (328.17 KB)
Uredba o kriterijima za finansiranje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja koja se finansiraju-sufinasiraju iz budžeta Kantona Sarajevo, 33/11, 3/12-Ispravka, 37/13, 16/14, 6/17, 43/20, 20/21, 28/21 'Službene novine Kantona Sarajevo' 33/11, 3/12-Ispravka, 37/13, 16/14, 6/17, 43/20, 20/21, 28/21 (1.07 MB)
Uredba o procjeni uticaja propisa u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/22 29/22 (2.99 MB)
Uredba o sadržaju, načinu vođenja i čuvanja personalnih dosijea zaposlenih u organima državne službe Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 28/21 28/21 (244.04 KB)
Uredba o broju i službenom sjedištu notara za područje Kantona Sarajevo, 4/03, 22/07 'Službene novine Kantona Sarajevo' 4/03, 22/07 (129.18 KB)
Uredba o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa 'Službene novine Kantona Sarajevo' 50/17, 2/18, 32/22 (395.78 KB)
Uredba o osnivanju Ureda za dijasporu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 25/22 25/22 (572.24 KB)
Uredba o izmjenama Uredbe o kriterijima za finansiranje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja koji se finansirajusufinansiraju iz Budžeta Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 28/21 28/21 (215.3 KB)
Uredba o vrsti i postupku objavljivanja propisa i javnosti rada organa uprave, javnih preduzeća, javnih ustanova i pravnih lica čiji je osnivač Kanton Sarajevo 21/19 'Službene novine Kantona Sarajevo' 21/19 21/19 (43.97 KB)
Uredba o pravilima discipllinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/20, 23/22 22/20, 23/22 (887.99 KB)
Uredba o obrazovanju i vođenju knjiga položenih ugovora,11/08 - Prečišćeni tekst, 40/08 - ispravka, 7/10 'Službene novine Kantona Sarajevo' 11/08, 40/08, 7/10 (250.1 KB)
Uredba o osnivanju Ureda za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 20/23 20/23 (318.41 KB)
Uredba o osnivanju Službe za protokol i press Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 19/19, 39/19 19/19, 39/19 (69.64 KB)
Uredba o određivanju visine plaća i naknada organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javniih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 41/16, 46/16, 5/17, 50/17, 53/18, 42/20 41/16, 46/16, 5/17, 50/17, 53/18, 42/20 (540.11 KB)
Uredba o naknadi troškova upravnog postupka,19/07 'Službene novine Kantona Sarajevo' 19/07 (107.38 KB)
Uredba o osnivanju Službe za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo – PREČIŠĆENI TEKST 'Službene novine Kantona Sarajevo' 40/20 40/20 (501 KB)
Uredba o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe u Kantonu Sarajevo koje obavljaju državni službenici, uslovima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa 'Službene novine Kantona Sarajevo' 39/16,10/17 (88.3 KB)