Propisi MPU

Ukupno 31 - 60 od 168
Uredba
Naziv Pravni izvor Prilog
Uredba o osnivanju Kabineta predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 46/21 PDF icon Uredba 46/21
Uredba o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije kantonalnih, gradskih i općinskih organa uprave i upravnih organizacija 'Službene novine Kantona Sarajevo' 36/06, 8/12, 39/16, 13/22 PDF icon 36/06, 8/12, 39/16, 13/22
Uredba o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 34/19 PDF icon 34/19
Uredba o pravilima kućnog reda i radnom vremenu u kantonalnim organima uprave 'Službene novine Kantona Sarajevo' 38/22 PDF icon 38/22
Uredba o sadržaju, načinu vođenja i čuvanja personalnih dosijea zaposlenih u organima državne službe Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 28/21 PDF icon 28/21
Uredba o obaveznom stručnom usavršavanju i osposobljavanju državnih službenika u organima državne službe u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/17
Uredba o izmjenama Uredbe o kriterijima za finansiranje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja koji se finansirajusufinansiraju iz Budžeta Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 28/21 PDF icon 28/21
Uredba o obrazovanju i vođenju knjiga položenih ugovora,11/08 - Prečišćeni tekst, 40/08 - ispravka, 7/10 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 11/08, 40/08, 7/10
Uredba o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe u Kantonu Sarajevo koje obavljaju državni službenici, uslovima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 39/16,10/17
Uredba o osnivanju Službe za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo – PREČIŠĆENI TEKST 'Službene novine Kantona Sarajevo' 40/20 PDF icon 40/20
Odluka - saglasnost Pravobraniocu za prijem dva lica po osnovu ugovora o djelu Interni dokument PDF icon Odluka
Uredba o pravilima discipllinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/20, 23/22 PDF icon 22/20, 23/22
Uredba o osnivanju Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo – PREČIŠĆENI TEKST 'Službene novine Kantona Sarajevo' 40/20 PDF icon 40/20
Uredba o obrazovanju Stručne službe za zajedničke poslove, 5/06-Prečišćeni tekst 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/06
Uredba o procjeni uticaja propisa u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/22 PDF icon 29/22
Uredba o broju i službenom sjedištu notara za područje Kantona Sarajevo, 4/03, 22/07 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/03, 22/07
Uredba o osnivanju Ureda Vlade Kantona Sarajevo za podršku Srebrenici 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/22 PDF icon 29/22
Uredba o radnom vremenu u organima uprave Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 39/17 PDF icon 39/17
Uredba o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 50/17, 2/18, 32/22
Uredba o osnivanju Službe za protokol i press Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 19/19, 39/19 PDF icon 19/19, 39/19
Uredba o osnivanju Ureda za dijasporu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 25/22 PDF icon 25/22
Uredba o vrsti i postupku objavljivanja propisa i javnosti rada organa uprave, javnih preduzeća, javnih ustanova i pravnih lica čiji je osnivač Kanton Sarajevo 21/19 'Službene novine Kantona Sarajevo' 21/19 PDF icon 21/19
Uredba o naknadi troškova upravnog postupka,19/07 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 19/07
Uredba o osnivanju Press službe Kantona Sarajevo, 13/03, 37/05 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/03, 37/05
Uredba o naknadama koje nemaju karakter plaće 'Službene novine Kantona Sarajevo' 17/19 PDF icon 17/19
Uredba o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/17,PDF icon 7/18,PDF icon 10/22
Uredba o obrazovanju Stručne službe Vlade Kantona Sarajevo, 5/06 - Prečišćeni tekst, 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/06, 7/20
Uredba o određivanju visine plaća i naknada organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javniih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 41/16, 46/16, 5/17, 50/17, 53/18, 42/20 PDF icon 41/16, 46/16, 5/17, 50/17, 53/18, 42/20
Uredba o sadržaju, izgledu i načinu korištenja memoranduma Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 28/18, 29/18, 52/21, 2/22 PDF icon 28/18, 29/18, 52/21, 2/22
Uredba o naknadama troškova za službena putovanja, 21/19 'Službene novine Kantona Sarajevo' 21/19 PDF icon 21/19