Pojedinačni akti Ministarstva

Pravni izvor Prilog
Odlkuka o odobravanju sredstava Fondu za profesionalnu rehabilitaciju Interni dokument PDF icon Odluka
Rješenje o visini naknade za troškove polaganja stručnog ispita namještenika srednje školske spreme Interni dokument PDF icon Rješenje
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% - Azra Šahinagić Interni dokument PDF icon rjesenje_za_isplatu_prekovremenog_rada_50_-_azra_sahinagic_-_24_sata.pdf
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% - Adi Arapović Interni dokument PDF icon rjesenje_za_isplatu_prekovremenog_rada_50_-_adi_arapovic_-_20_sati.pdf
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% - Anela Džabija Interni dokument PDF icon rjesenje_za_isplatu_prekovremenog_rada_50_-_anela_dzabija.pdf
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% (24sata) - Belma Selimović Interni dokument PDF icon Rješenje
Rješenje o utvrđivanju visine naknade članovovima Komisije za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima državne službe Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Rješenje
RJESENJE za isplatu prekovremenog rada 50% - Zlatan Karovic Interni dokument PDF icon rjesenje_za_isplatu_prekovremenog_rada_50_-_zlatan_karovic.pdf
Rješenje o visini naknade za upis udruženja u Registar udruženja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 51/22
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% - Hasan Zemanić Interni dokument PDF icon rjesenje_za_isplatu_prekovremenog_rada_50_-_hasan_zemanic_-_10_sati.pdf
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% - Amila Selimović Interni dokument PDF icon rjesenje_za_isplatu_prekovremenog_rada_50_-_amila_selimovic_-_24_sata1.pdf
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% - Belma Selmanović Interni dokument PDF icon rjesenje_za_isplatu_prekovremenog_rada_50_-_belma_selmanovic.pdf
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% (24sata) - Dino Mešić Interni dokument PDF icon Rješenje
Odluka o isplati naknada za članove Komisije za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima državne službe Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Odluka
RJESENJE za isplatu prekovremenog rada 50% - Azra Sahinagic Interni dokument PDF icon rjesenje_za_isplatu_prekovremenog_rada_50_-_azra_sahinagic.pdf
Rješenje o imenovanju Komisije za uništavanje neupotrebljivih pečata Interni dokument PDF icon Rješenje
RJEŠENJE za uvećanje plate - obavljanje poslova drugog radnog mjesta - Džejna Agić 10% Interni dokument PDF icon dzejna_agic_-_poslovi_drugog_radnog_mjesta_10.pdf
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% - Azra Šahinagić Interni dokument PDF icon rjesenje_za_isplatu_prekovremenog_rada_50_-_azra_sahinagic_-_24_sata_-_februar.pdf
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za polaganje stručnog ispita namještenika srednje školske spreme Interni dokument PDF icon Rješenje
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% (24sata) - Indira Šulović Interni dokument PDF icon Rješenje
Odluka o isplati sredstava za nabavku audiovizuelne opreme za potrebe JP Televizija Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Odluka
Odluka o isplati regresa za 2019. godinu Interni dokument PDF icon odluka_o_isplati_regresa_za_2019._godinu.pdf
Rješenje o utvrđivanju visine naknade članovima Komisije za prijem državnog službenika u Ministarstvu pravde i uprave Interni dokument PDF icon Rješenje
RJEŠENJE za uvećanje plate - obavljanje poslova drugog radnog mjesta - Đevada Čaušević 10% Interni dokument PDF icon devada_causevic_-_poslovi_drugog_radnog_mjesta_10.pdf
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% - Irena Zima Interni dokument PDF icon rjesenje_za_isplatu_prekovremenog_rada_50_-_irena_zima_-_15_sati.pdf
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 20% - Zlatan Karović - poslovi drugog radnog mjesta Interni dokument PDF icon Rješenje
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% (24sata) - Selma Krautblat Interni dokument PDF icon Rješenje
Odluka za isplatu naknade za pružanje konsultantskih usluga iz oblasti ustavnog prava Interni dokument PDF icon Odluka
Odluka - isplata regresa za 2019. godinu - Goran Rokvić Interni dokument PDF icon odluka_-_isplata_regresa_-_goran_rokvic.pdf
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% - Dino Mešić - 5 sati Interni dokument PDF icon Rješenje