Pojedinačni akti Ministarstva

Pravni izvor Prilog
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% - Dino Mešić 24 sata Interni dokument PDF icon rjesenje_za_isplatu_prekovremenog_rada_50_-_dino_mesic_24_sata.pdf
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% - Goran Rokvić Interni dokument PDF icon rjesenje_za_isplatu_prekovremenog_rada_50_-_goran_rokvic_-_15_sati.pdf
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% - Selma Krautblat Interni dokument PDF icon RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% - Selma Krautblat
Odluka - isplata regresa za 2021. godinu Interni dokument PDF icon scan_06563.pdf
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 24 sata - Zlatan Karović Interni dokument PDF icon Rješenje
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% - Edina Karasalihović Salihagić 24 sata Interni dokument PDF icon rjesenje_za_isplatu_prekovremenog_rada_50_-_edina_karasalihovic_salihagic_24_sata.pdf
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% - Selma Krautblat Interni dokument PDF icon rjesenje_za_isplatu_prekovremenog_rada_50_-_selma_krautblat_-_10_sati.pdf
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% - Amila Selimović Interni dokument PDF icon RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% - Amila Selimović
Odluka - saglasnost Zamjeniku predsjednika Kantonalnog suda u Sarajevu za prijem na praksu dva pripravnika-volontera Interni dokument PDF icon odluka.pdf
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 30 sati - Indira Šulović Interni dokument PDF icon Rješenje
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% - Indira Šulović 24 sata Interni dokument PDF icon rjesenje_za_isplatu_prekovremenog_rada_50_-_indira_sulovic_24_sata.pdf
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% - Muamer Đozo Interni dokument PDF icon rjesenje_za_isplatu_prekovremenog_rada_50_-_muamer_dozo_-_10_sati.pdf
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% - Azra Šahinagić Interni dokument PDF icon azra_prekovremeni_-_april_2020.pdf
Rješenje o formiranju Radnog tijela za provođenje projekata u oblasti digitalizacije javne uprave u Kantonu Sarajevo Interni dokument PDF icon Rješenje
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 32 sata - Azra Šahinagić Interni dokument PDF icon Rješenje
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% - Selma Krautblat 24 sata Interni dokument PDF icon rjesenje_za_isplatu_prekovremenog_rada_50_-_selma_krautblat_24_sata.pdf
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% - Indira Šulović Interni dokument PDF icon rjesenje_za_isplatu_prekovremenog_rada_50_-_indira_sulovic_-_22_sata.pdf
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% - Irena Zima Interni dokument PDF icon irena_prekovremeni_-_april_2020.pdf
Rješenje o visini naknade članovima Radnog tijela za provođenje projekata digitalizacije javne uprave u Kantonu Srajevo Interni dokument PDF icon Rješenje
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 15% - Anela Džabija Interni dokument PDF icon Rješenje
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% - Zlatan Karović 24 sata Interni dokument PDF icon rjesenje_za_isplatu_prekovremenog_rada_50_-_zlatan_karovic_24_sata.pdf
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% - Irena Zima Interni dokument PDF icon rjesenje_za_isplatu_prekovremenog_rada_50_-_irena_zima_-_10_sati.pdf
Rješenje o naknadi - Amila Selimović Interni dokument PDF icon rjesenje_o_naknadi_amila_selimovic.pdf
Odluka - saglasnost Predsjednici Općinskog suda za zaključenje ugovora sa 15 lica na poslovima kurira Interni dokument PDF icon Odluka
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% (24sata) - Amila Selimović Interni dokument PDF icon Rješenje
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% (24sata) - Azra Šahinagić Interni dokument PDF icon Rješenje
Odluka o odobravanju sredstava za ekstradiciju Interni dokument PDF icon Odluka
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% - Amila Selimović Interni dokument PDF icon rjesenje_za_isplatu_prekovremenog_rada_50_-_amila_selimovic_-_15_sati.pdf
Rješenje o naknadi - Indira Šulović Interni dokument PDF icon rjesenje_o_naknadi_indira_sulovic.pdf
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% - Edina Karasalihović Salihagić Interni dokument PDF icon rjesenje_za_isplatu_prekovremenog_rada_50_-_edina_karasalihovic_salihagic.pdf