Propisi MPU

Ukupno 91 - 120 od 176
Odluka ili rješenje
Naziv Pravni izvor Prilog
Odluka - saglasnost Direktorici TVSA za angažman sedam vanjskih saradnika Interni dokument PDF icon Odluka
Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele tekućih transfera utvrđenih Budžetom Kantona Sarajevo Ministarstva pravde i uprave za 2022. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 20/22 PDF icon Odluka
Odluka o mjerama za unapređenje šalterskih službi u kantonalnim organima uprave i gradskim i općinskim službama za upravu,13/98 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/98
Odluka o odobravanju sredstava - Fond za prof. rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom 10.03.2021. Interni dokument PDF icon Odluka
Odluka - saglasnost Direktorici TVSA za angažman vanjskog saradnika Interni dokument PDF icon scan_06840.pdf
Odluka - saglasnost Zamjeniku predsjednika Kantonalnog suda u Sarajevu za prijem na praksu dva pripravnika-volontera, u Kantonalni sud u Sarajevu, do 31.12.2021. godine II Interni dokument PDF icon Odluka
Odluka o proglašenju Amandmana XIX do XLII na Ustav Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/01
Odluka o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa 'Službene novine Kantona Sarajevo' 1/23 PDF icon Odluka
Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sedstava tekućih transfera utvrđenih izmjenama i dopunama Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/20 PDF icon 22/20
Odluka o odobravanju sredstava - Poništenje konkursa za izbor notara 18.03.2021. Interni dokument PDF icon Odluka
Odluka o zaključenju ugovora o pružanju konsultantskih usluga - DRAŽEN VIDAKOVIĆ od 26.07.2021. godine Interni dokument PDF icon Odluka
ODLUKA - saglasnost Glavnoj kantonalnoj tužiteljici - troškovi službenog putovanja II Interni dokument PDF icon Odluka
Odluka o proglašenju Amandmana XLIII do XLIX na Ustav Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6/13
Odluka o ovlaštenju Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za obavljanje procjene vrijednosti imovine (objekata), 21/97, 9/98 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 21/97,9/98
Odluka o odobravanju sredstava - Službeni list - objava imenovanih notara 22.04.2021. Interni dokument PDF icon Odluka
Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih transfera utvrđenih budžetom Kantona Sarajevo za 2021. godinu Ministarstva pravde i uprave 'Službene novine Kantona Sarajevo' 11/21 PDF icon 11/21, 52/21
Odluka za dodjeli sredstava Savezu nacionalnih manjina Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Odluka
Odluka za angažman vanjskog saradnika - konsultanta za tehničke i druge konsultacije iz IT oblasti u JP "Televizija Kantona Sarajevo" Interni dokument PDF icon odluka_-_tvsa.pdf
Odluka - doplata dnevnice Darja Sovtić Kadenić Interni dokument PDF icon Odluka
Odluka o registru podataka o javnim nabavkama koje provode institucije čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 6/21, 34/22 PDF icon 6/21, 34/22
Odluka - saglasnost predsjednici Općinskog suda za plaćanje obaveznog stručnog usavršavanja za cert. računovođu Interni dokument PDF icon Odluka
Odluka o angažmanu vanjskog saradnika - TVSA Interni dokument PDF icon Odluka
Odluka - službeno putovanje - Darja Softič Kadenić Interni dokument PDF icon Odluka
Odluka o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele tekućih transfera utvrđenih Budžtom Kantona Sarajevo Ministarstva pravde i uprave za 2023. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 25/23 PDF icon 25/23
Odluka - saglasnost Glavnoj kantonalnoj tužiteljici za plaćanje naknade za polaganje stručnih ispita namještenika Kantonalnog suda Interni dokument PDF icon Odluka
Odluka o zaključenju ugovora o pružanju konsultantskih usluga - DRAŽEN VIDAKOVIĆ od 14.10.2021. godine Interni dokument PDF icon Odluka
ODLUKA - saglasnost Glavnoj kantonalnoj tužiteljici - troškovi službenog putovanja III Interni dokument PDF icon Odluka
Odluka o standardima i kriterijima za imenovanje lica koja nisu državni službenici u organima državne službe Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10/17
Odluka o proglašenju 5. februara Danom sjećanja na sve stradale građane Grada Sarajeva u periodu opsade 1992.-1995. godine, 34/07 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 34/07
Odluka - plaćanje troškova službenog putovanja Glavnoj kantonalnoj tužiteljici i dva kantonalna tužioca Interni dokument PDF icon Odluka