Skip to main content
Please wait...

Upravni inspektorat

Djelokrug Upravnog inspektorata

Upravni inspektorat vrši poslove inspekcijskog nadzora propisanog federalnim zakonom, kantonalnim zakonom i drugim propisima, koji se odnosi na: organizaciju i način rada organa uprave i upravnih organizacija, radne odnose državnih službenika i namještenika u organima uprave i upravnim organizacijama, primjenu propisa kojima su utvrđena pravila upravnog postupka, propisa koji se odnose na posebne upravne postupke i propisa kojim se uređuje kancelarijsko poslovanje u kantonalnim, gradskim i općinskim organima uprave i upravnim organizacijama i pravnim licima kojima su povjerena javna ovlašćenja, kada rješavaju po kantonalnim zakonima i drugim kantonalnim propisima, načinu prikupljanja dokaza u upravnom postupku, a posebno dokaza koji prema zakonu treba da se pribavljaju po službenoj dužnosti, načinu povedbe administrativnog izvršenja, pružanju pravne pomoći građanima i pravnim licima u upravnom postupku, vođenju propisane evidencije za prvostepeni i drugostepeni upravni postupak.