Skip to main content
Please wait...

Propisi Minisarstva

Interni dokument
Naziv Prilog
Plan javnih nabavki Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo za 2024. godinu Interni dokument Plan javnih nabavki Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo za 2024. godinu.pdf (112.41 KB)
Ustav
'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/17
Naziv Prilog
Amandmani na Ustav Kantona Sarajevo L - LVII 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/17 31/17 (49.13 KB)
Ustav Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 1/96, 2/96, 3/96,16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 (202.07 KB)
Zakon
'Službene novine Kantona Sarajevo'
Naziv Prilog
Zakon o lokalnoj samoupravi, 22/00-Prečišćeni tekst 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/00 (235 KB)
Zakon o prenosu nadležnosti za donošenje Krivičnog zakona - posebni dio 22/97 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/97 (71.62 KB)
Zakon o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 18/19 i 12/22 18/19 i 12/22 (1.66 MB)
Zakon o Vladi Kantona Sarajevo,36/14-Novi prečišćeni tekst i 37/14-Ispravka 'Službene novine Kantona Sarajevo' 36/14, 37/14 (68.99 KB)
Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16, 45/19 (145.43 KB)
Zakon o radno-pravnom statusu članova Vlade Kantona Sarajevo, 29/12-Prečišćeni tekst, 9/15 - Izmjena i 28/18 - Izmjena 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29-12 i 9-15.pdf (93.07 KB) , broj-9.pdf (626.89 KB) , 28/18 (32.46 KB)
Zakon o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 10/16 (51.36 KB)
Zakon o radno-pravnom statusu poslanika u Skupštini Kantona Sarajevo, 29/12-Prečišćeni tekst i 9/15 - Izmjena 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29-12 i 9-15.pdf (88.26 KB) , broj-9.pdf (626.89 KB)
Zakon o proglašavanju žalosti u Kantonu Sarajevo, 26/08 'Službene novine Kantona Sarajevo' 26/08 (102.52 KB) , 40/17 (47.14 KB)
Zakon o izvršenju sankcija u Kantonu Sarajevo, 27/07 'Službene novine Kantona Sarajevo' Zakon o izvršenju sankcija u Kantonu Sarajevo.pdf (132.67 KB) , broj-36.pdf (166.54 KB)
Zakon o pečatu Kantona Sarajevo, 3/09- Prečišćeni tekst, 36/15, 15/18 'Službene novine Kantona Sarajevo' 3/09, 36/15 i 15/18 (128.18 KB)
Zakon o upotrebi grba i zastave Kantona Sarajevo, 3/09 - Prečišćeni tekst, izmjena 36/15, dopuna 15/18 'Službene novine Kantona Sarajevo' 3/09, 36/15, 15/18 (104.6 KB)
Zakon o objavljivanju propisa i drugih općih akata u “Službenim novinama Kantona Sarajevo” 'Službene novine Kantona Sarajevo' 18/11-Prečišćeni tekst, 36/15, 11/19, 35/22 18/11-Prečišćeni tekst, 36/15, 11/19, 35/22 (291.15 KB)
Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5/19, 40/22 (296.7 KB)
Zakon o utvrđivanju i obilježavanju Dana Kantona Sarajevo, 33/05 'Službene novine Kantona Sarajevo' 33/05 (170.91 KB)
Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 35/22, 44/22, 52/22 35/22, 44/22, 52/22 (697.65 KB)
Zakon o postupanju sa predstavkama i prijedlozima, 4/02,16/03 'Službene novine Kantona Sarajevo' 4/02,16/03 (324.25 KB)
Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 40/22 40/22 (326.25 KB)
Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći, 1/12, 26/14, 40/17 i 19/23 'Službene novine Kantona Sarajevo' 1/12, 26/14, 40/17, 19/23 1/12, 26/14, 40/17, 19/23 (902.52 KB)
Zakon o prenošenju nadležnosti za donošenje Zakona o Tužilaštvu Kantona Sarajevo, 36/13 'Službene novine Kantona Sarajevo' 36/13 (38.94 KB)
Zakon o javnim priznanjima Kantona Sarajevo, 2/10-Novi prečišćeni tekst 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/10 (192.22 KB)
ZAKON O GRBU I ZASTAVI KANTONA SARAJEVO 'Službene novine Kantona Sarajevo' 9/99 (168.96 KB)
Zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u Kantonu Sarajevo, 27/11 'Službene novine Kantona Sarajevo' 27/11 (70.1 KB) , 40/17 (42.67 KB)
Zakon o kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo, 20/02 i 22/02, 30/08 'Službene novine Kantona Sarajevo' 20/02 i 22/02, 30/08 (303.98 KB)
Zakon o pravobranilaštvu, 33/08 - Novi prečišćeni tekst, 7/12 i 44/16 'Službene novine Kantona Sarajevo' 33/08, 7/12, 44/16, 45/21 (484.5 KB)
Zakon o upotrebi znakovnog jezika u Kantonu Sarajevo, 11/11, 15/11-Ispravka 'Službene novine Kantona Sarajevo' 11/11, 15/11 (121.16 KB)
Zakon o inspekcijama Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/17, 37/21 (436.03 KB)