Skip to main content
Please wait...

Propisi Minisarstva

Uredba
'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/22, 5/24
Naziv Prilog
Uredba o osnivanju Kabineta premijera Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/22, 5/24 Uredba o osnivanju Kabineta premijera Kantona Sarajevo.pdf (539.2 KB)
Uredba o medijatorima državne službe u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 10/17 (45.35 KB)
Uredba o obrazovanju Stručne službe Vlade Kantona Sarajevo, 5/06 - Prečišćeni tekst, 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5/06, 7/20 (282.7 KB)
Uredba o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 27/19, 29/19, 48/19, 13/20 27/19, 29/19, 48/19, 13/20 (2.15 MB)
Uredba o osnivanju Press službe Kantona Sarajevo, 13/03, 37/05 'Službene novine Kantona Sarajevo' 13/03, 37/05 (221.4 KB)
Uredba o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 8/17 (161.29 KB) , 7/18 (2.22 MB) , 10/22 (317.2 KB)
Uredba o osnivanju Stručne službe za zajedničke poslove 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/23 31/23 (313.49 KB)
Uredba o kriterijima za finansiranje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja koja se finansiraju-sufinasiraju iz budžeta Kantona Sarajevo, 33/11, 3/12-Ispravka, 37/13, 16/14, 6/17, 43/20, 20/21, 28/21 'Službene novine Kantona Sarajevo' 33/11, 3/12-Ispravka, 37/13, 16/14, 6/17, 43/20, 20/21, 28/21 (1.07 MB)
Uredba o osnivanju Službe za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo – PREČIŠĆENI TEKST 'Službene novine Kantona Sarajevo' 40/20 40/20 (501 KB)
Uredba o broju i službenom sjedištu notara za područje Kantona Sarajevo, 4/03, 22/07 'Službene novine Kantona Sarajevo' 4/03, 22/07 (129.18 KB)
Uredba o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa 'Službene novine Kantona Sarajevo' 50/17, 2/18, 32/22 (395.78 KB)
Odluka ili rješenje
Interni dokument
Naziv Prilog
ODLUKA - saglasnost Glavnoj kantonalnoj tužiteljici - troškovi službenog putovanja II Interni dokument Odluka (36.04 KB)
Odluka o zaključenju ugovora o pružanju konsultantskih usluga - DRAŽEN VIDAKOVIĆ od 26.07.2021. godine Interni dokument Odluka (38.11 KB)
Odluka o odobravanju sredstava - Službeni list - objava imenovanih notara 22.04.2021. Interni dokument Odluka (36.05 KB)
Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sedstava tekućih transfera utvrđenih izmjenama i dopunama Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/20 22/20 (283.7 KB)
Odluka o mjerama za unapređenje šalterskih službi u kantonalnim organima uprave i gradskim i općinskim službama za upravu,13/98 'Službene novine Kantona Sarajevo' 13/98 (49.03 KB)
Odluka - saglasnost Zamjeniku predsjednika Kantonalnog suda u Sarajevu za prijem na praksu dva pripravnika-volontera, u Kantonalni sud u Sarajevu, do 31.12.2021. godine II Interni dokument Odluka (38.63 KB)
Odluka o odobravanju sredstava - Poništenje konkursa za izbor notara 18.03.2021. Interni dokument Odluka (43.39 KB)
Odluka o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela koje obrazuje Vlada Kantona Sarajevo i rukovodioci kantonalnih organa državne službe 'Službene novine Kantona Sarajevo' 18/20 18/20 (105.52 KB)
Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele tekućih transfera utvrđenih Budžetom Kantona Sarajevo Ministarstva pravde i uprave za 2022. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 20/22 Odluka (294.2 KB)
Odluka - saglasnost Direktorici TVSA za angažman sedam vanjskih saradnika Interni dokument Odluka (40.71 KB)
Odluka - saglasnost Direktorici TVSA za angažman vanjskog saradnika Interni dokument scan_06840.pdf (39.22 KB)
Odluka o odobravanju sredstava - Fond za prof. rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom 10.03.2021. Interni dokument Odluka (39.79 KB)
Rješenje o imenovanju Komisije za sveobuhvatni popis stalnih sredstava i sitnog inventa, popis potraživanja i obaveza u Ministarstvu na dan 31.12.2023. godine Interni dokument Rješenje - imenovanje Komisije za popis.pdf (71.24 KB)
Odluka - saglasnost pomoćniku ministra Onahti Čerkez - troškovi službenog putovanja Interni dokument Odluka (35.72 KB)
Odluka o odobravanju sredstava - Poništenje konkursa za izbor notara 19.02.2021. Interni dokument Odluka (39.13 KB)
Odluka o registru zaposlenih u javnom sektoru na području Kanrtona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 9/19, 23/19, 6/21 9/19, 23/19, 6/21 (416.44 KB)
Odluka o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele tekućih transfera utvrđenih Budžtom Kantona Sarajevo Ministarstva pravde i uprave za 2023. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 25/23 25/23 (237.49 KB)
Odluka o odobravanju sredstava - FIA 19.02.2021. Interni dokument odluka_o_odobravanju_sredstava_-_fia_19.02.2021.pdf (35.21 KB)
Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Kantona Sarajevo za 2023. godinu Interni dokument Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom KS za 2023. godinu.pdf (130.1 KB)