Propisi MPU

Ukupno 61 - 90 od 171
Uredba
Naziv Pravni izvor Prilog
Uredba o osnivanju Kabineta predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 46/21 PDF icon Uredba 46/21
Uredba o kriterijima za finansiranje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja koja se finansiraju-sufinasiraju iz budžeta Kantona Sarajevo, 33/11, 3/12-Ispravka, 37/13, 16/14, 6/17, 43/20, 20/21, 28/21 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 33/11, 3/12-Ispravka, 37/13, 16/14, 6/17, 43/20, 20/21, 28/21
Uredba o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije kantonalnih, gradskih i općinskih organa uprave i upravnih organizacija 'Službene novine Kantona Sarajevo' 36/06, 8/12, 39/16, 13/22, 41/22 PDF icon 36/06, 8/12, 39/16, 13/22, 41/22
Uredba o medijatorima državne službe u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10/17
Uredba o pravilima kućnog reda i radnom vremenu u kantonalnim organima uprave 'Službene novine Kantona Sarajevo' 38/22 PDF icon 38/22
Uredba o obrazovanju i vođenju knjiga položenih ugovora,11/08 - Prečišćeni tekst, 40/08 - ispravka, 7/10 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 11/08, 40/08, 7/10
Uredba o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe u Kantonu Sarajevo koje obavljaju državni službenici, uslovima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 39/16,10/17
Uredba o službenoj iskaznici članova Vlade Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 13/20 PDF icon 13/20
Uredba o pravilima discipllinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/20, 23/22 PDF icon 22/20, 23/22
Odluka ili rješenje
Naziv Pravni izvor Prilog
Odluka - saglasnost Zamjeniku predsjednika Kantonalnog suda u Sarajevu za prijem na praksu dva pripravnika-volontera, u Kantonalni sud u Sarajevu, do 31.12.2021. godine II Interni dokument PDF icon Odluka
Odluka - saglasnost Direktorici TVSA za angažman vanjskog saradnika Interni dokument PDF icon scan_06840.pdf
Odluka - saglasnost Glavnoj kantonalnoj tužiteljici za plaćanje naknade za polaganje stručnih ispita namještenika Kantonalnog suda Interni dokument PDF icon Odluka
Odluka o usvajanju politike upravljanja ljudskim resursima u državnoj službi Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 43/22 PDF icon 43/22
Odluka o angažmanu vanjskog saradnika - TVSA Interni dokument PDF icon Odluka
Odluka - saglasnost Direktorici TVSA za angažman sedam vanjskih saradnika Interni dokument PDF icon Odluka
Odluka o ovlaštenju Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za obavljanje procjene vrijednosti imovine (objekata), 21/97, 9/98 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 21/97,9/98
Odluka o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/21, 52/21, 32/22 PDF icon 23/21, 52/21, 32/22
Odluka - saglasnost predsjednici Općinskog suda za plaćanje obaveznog stručnog usavršavanja za cert. računovođu Interni dokument PDF icon Odluka
Odluka o registru podataka o javnim nabavkama koje provode institucije čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 6/21, 34/22 PDF icon 6/21, 34/22
Odluka - saglasnost pomoćniku ministra Onahti Čerkez - troškovi službenog putovanja Interni dokument PDF icon Odluka
Odluka o mjerama za unapređenje šalterskih službi u kantonalnim organima uprave i gradskim i općinskim službama za upravu,13/98 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/98
Odluka za angažman vanjskog saradnika - konsultanta za tehničke i druge konsultacije iz IT oblasti u JP "Televizija Kantona Sarajevo" Interni dokument PDF icon odluka_-_tvsa.pdf
Odluka - saglasnost Zamjeniku predsjednika Kantonalnog suda u Sarajevu, za plaćanje naknade za polaganje stručnog ispita namještenika Alima Hasančevića Interni dokument PDF icon Odluka
Odluka o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela koje obrazuje Vlada Kantona Sarajevo i rukovodioci kantonalnih organa državne službe 'Službene novine Kantona Sarajevo' 18/20 PDF icon 18/20
Odluka - saglasnost Zamjeniku predsjednika Kantonalnog suda u Sarajevu za prijem na praksu dva pripravnika-volontera Interni dokument PDF icon Odluka
Odluka o odobravanju sredstava - Službeni list - objava imenovanih notara 22.04.2021. Interni dokument PDF icon Odluka
ODLUKA - saglasnost Glavnoj kantonalnoj tužiteljici - troškovi službenog putovanja - Medina Džerahović Interni dokument PDF icon Odluka
Odluka o proglašenju Amandmana XIX do XLII na Ustav Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/01
Odluka o osnivanju skupština javnih preduzeća čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 25/09, 22/11, 1/13 i 21/14 PDF icon 25/09, 22/11, 1/13, 21/14
Odluka o odobravanju sredstava - Poništenje konkursa za izbor notara 18.03.2021. Interni dokument PDF icon Odluka