Propisi MPU

Ukupno 61 - 90 od 168
Uredba
Naziv Pravni izvor Prilog
Uredba o procjeni uticaja propisa u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/22 PDF icon 29/22
Uredba o broju i službenom sjedištu notara za područje Kantona Sarajevo, 4/03, 22/07 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/03, 22/07
Uredba o obrazovanju Stručne službe za zajedničke poslove, 5/06-Prečišćeni tekst 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/06
Uredba o osnivanju Ureda Vlade Kantona Sarajevo za podršku Srebrenici 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/22 PDF icon 29/22
Uredba o radnom vremenu u organima uprave Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 39/17 PDF icon 39/17
Uredba o osnivanju Službe za protokol i press Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 19/19, 39/19 PDF icon 19/19, 39/19
Uredba o osnivanju Ureda za dijasporu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 25/22 PDF icon 25/22
Uredba o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 50/17, 2/18, 32/22
Uredba o vrsti i postupku objavljivanja propisa i javnosti rada organa uprave, javnih preduzeća, javnih ustanova i pravnih lica čiji je osnivač Kanton Sarajevo 21/19 'Službene novine Kantona Sarajevo' 21/19 PDF icon 21/19
Uredba o naknadi troškova upravnog postupka,19/07 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 19/07
Odluka ili rješenje
Naziv Pravni izvor Prilog
Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sedstava tekućih transfera utvrđenih izmjenama i dopunama Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/20 PDF icon 22/20
Odluka o proglašenju Amandmana na Ustav Kantona Sarajevo L - LVII 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/17 PDF icon 31/17
Odluka - saglasnost Direktorici TVSA za angažman vanjskog saradnika - operater na dronu Interni dokument PDF icon Odluka
Odluka o proglašenju Amandmana XIX do XLII na Ustav Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/01
Odluka - saglasnost Direktorici TVSA za angažman vanjskog saradnika Interni dokument PDF icon Odluka
Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu pravde i uprave da izvrši obračun i isplatu naknade članovima Ekspertnog tima za izradu Protokola o postupanju u slučaju seksualnog uznemiravanja i nasilja Interni dokument PDF icon odluka.pdf
Odluka o proglašenju Amandmana XLIII do XLIX na Ustav Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6/13
ODLUKA - saglasnost Zamjeniku predsjednika Kantonalnog suda u Sarajevu za plaćanje naknade za rad Komisije za izbor državnog službenika Interni dokument PDF icon Odluka
ODLUKA - Agencija za državnu službu - implementacija Zakona o državnoj službi Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Odluka
Odluka o standardima i kriterijima za imenovanje lica koja nisu državni službenici u organima državne službe Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10/17
ODLUKA - saglasnost Glavnoj kantonalnoj tužiteljici - troškovi službenog putovanja III Interni dokument PDF icon Odluka
Odluka o zaključenju ugovora o pružanju konsultantskih usluga - DRAŽEN VIDAKOVIĆ od 14.10.2021. godine Interni dokument PDF icon Odluka
Odluka o standardima i kriterijima za imenovanje pravobranioca i zamjenika pravobranioca Pravobranilaštva Kantona Sarajevo, 36/05 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/05
Odluka o imenovanju Vijeća nacionalnih manjina Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 34/20 PDF icon 34/20
Odluka o prestanku važenja odluka Vlade Kantona Sarajevo, 4/12 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/12
Odluka - službeno putovanje - Darja Softič Kadenić Interni dokument PDF icon Odluka
ODLUKA - Odbor državne službe za žalbe - implementacija Zakona o državnoj službi Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Odluka
Odluka o davanju saglasnosti na Kolektivni ugovor o izmjenama Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave u sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, 11/13, 48/13 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 11/13, 48/13
Odluka o Registru ugovora o djelu u organima javnog sektora u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 9/22 PDF icon 9/22
Odluka - doplata dnevnice Darja Sovtić Kadenić Interni dokument PDF icon Odluka