Skip to main content
Please wait...

AKTUELNOSTI

Mapa organizacija


Tužilaštvo Kantona Sarajevo
Sarajevo, Radićeva 6
+387(0)33 276-000

TELEVIZIJA KANTONA SARAJEVO
Bulevar Meše Selimovića 12
+387(0)33 776-770
tvsa@bih.net.ba

Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo
Sarajevo, Branilaca Sarajeva 21
+387(0)33 214-033, +387(0)33 666-614
+387(0)33 214-033
pb@pb.ks.gov.ba

OPĆINSKI SUD
Šenoina 1
+387(0)33 208-864, +387(0)33 208-865
info@oss.ba

Ministarstvo pravde i uprave
Reisa Džemaludina Čauševića 1
+387(0)33 562-083
mpu@mpu.ks.gov.ba

KANTONALNI SUD
Šenoina 1
+387(0)33 445-922
kantsud@bih.net.ba

IZ MINISTARSTVA