Skip to main content
Please wait...

Propisi Minisarstva

Sporazum ili ugovor
'Službene novine Kantona Sarajevo' 51/23
Naziv Prilog
Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike u organima državne službe Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 51/23 Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike u organima državne službe Kantona Sarajevo.pdf (1.46 MB)
Odluka - tumačenje člana 70. stav 3. Kolektivnog ugovora Interni dokument Odluka - tumačenje člana 70. stav 3. Kolektivnog ugovora.pdf (70.93 KB)
Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' 6/20 6/20 (173.03 KB)
Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike u organima državne službe Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/21 (351.4 KB)
Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike u organima državne službe Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 30/22 30/22 (357.05 KB)