Skip to main content
Please wait...

Zaključak kojim se usvaja Druga Informacija Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo o izvršenju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine i preporuka Institucije Ombudsmena za ljudska prava BiH