Skip to main content
Please wait...

RESPA ODRŽALA 2.MODUL REGIONALNE AKADEMIJE O KREIRANJU JAVNIH POLITIKA IZ MONITORINGA I EVALUACIJE

ReSPA je okupila državne službenike regiona zadužene za kreiranje i implementaciju javnih politika, uključujući predstavnike generalnih sekretarijata vlada i ministarstava zaduženih za reformu javne uprave, koji su prošli kroz intenzivnu četverodnevnu obuku kako bi stekli znanja i praktične vještine u oblasti monitoringa i evaluacije javnih politika. Učesnici su razmijenili iskustva i analizirali postojeće stanje u regionu u ovoj oblasti, uočili zajedničke probleme i predložili konkretna rješenja za efikasnije planiranje i realizaciju monitoringa i evaluacije javnih politika u svojim administracijama. Kombinacijom teorije i prakse, Drugi modul Regionalne akademije osnažio je državne službenike u oblasti analize osnovnih temelja i modela efikasnog monitoringa i evaluacije, analize indikatora, aspekta rodne ravnopravnosti u procesu strateškog planiranja politika, značaja povezivanja finansijskog planiranja i monitoringa i evaluacije. Učesnici su kroz prezentaicje inoviranih principa javne uprave, primjere dobre prakse iz Crne Gore i drugih zemalja regiona kao i iz Mađarske i Estonije mogli da se upoznaju kako u praksi efikasno povezati strateško i budžetsko planiranje sa koordinacijom i monitoringom i evaluacijom politika. “Efikasne javne politike utiču na bržu EU integraciju regiona. Organizovanjem Regionalne Akademije želimo ne samo da konkretno utičemo na proces sistemskog građenja, implementacije i praćenja javnih politika već i da utičemo na efikasniji rad javne uprave regiona i u krajnjem bržu EU integraciju regiona. Prvi Modul Akademije održali smo prošle godine u Novom Sadu kada smo se fokusirali na osnove svih faza policy ciklusa, a ove godine smo se na Drugom Modulu fokusirali na monitoring i evaluaciju,” istakao je Dragan Đurić, menadžer programa ReSPA. ReSPA je osnovala Regionalnu akademiju o procesu kreiranja politika zasnovanom na dokazima u oktobru prošle godine kako bi poboljšala kreiranje politika u javnim upravama Zapadnog Balkana i učinila ih efikasnijim i efektivnijim.
mpu