Skip to main content
Please wait...

Digitalizacija javne uprave u Kantonu Sarajevo

Kao priprema za buduće planirane aktivnosti na polju digitalizacije javne uprave, predstavnici Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo su u periodu od 05.12. do 08.12.2022 godine realizirali radne posjete u Gradu Zagrebu i Rijeci u cilju upoznavanja sa konkretnim i implementiranim digitalnim rješenjima primjenjive na gradove i regije poput Kantona Sarajevo. U okviru posjete Zagrebu realiziran je sastanak u okviru firme GDi Zagreb, koja je strateški partner Gradu Zagrebu, ali i drugim jedinicama lokalne samouprave kao i županijama u Hrvatskoj u kreiranju digitalnih rješenja, i gradske uprave uprave Grada Zagreba - odjela za koordinaciju razvoja pametnog grada – Zagreb Smart City, Sektor za strategijske informacije i istraživanja Grada Zagreba, gdje ih je dočekao pomoćnik pročelnika za strategijske informacije i istraživanja, dr.sc. Darko Šiško. Pored prezentacije konkretnih rješenja razgovarano je općenito o procesu digitalizacije javne uprave, izazovima u okviru tog procesa, te vremenskim okvirima i potrebnim resursima za postizanje prvih vidljivih rezultata na polju digitalizacije javne uprave. U četvrtak 08.12.2022. godine je kompanija GDi organizirala konferenciju “Digitalna infrastruktura: Zeleni i energetski učinkoviti gradovi i županije”, na kojoj su prisustvovali i predstavnici Kantona Sarajevo u okviru koje su predstavnici Grada Zagreba, te predstvnici institucija Primorsko-goranske županije prezentirali neka od uspješno implementiranih rješenja digitalizacije poput upravljanja zelenim površinama, smart upravljanja otpadom, smart city huba i drugih tekućih i planiranih projekata digitalizacije javne uprave.