Skip to main content
Please wait...

Okrugli stol - normativno-praktični aspekti zakona u upravnom postupku u Bosni i Hercegovini

Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH u saradnji sa SIGMA – OECD, u vezi sa implementacijom Strateškog okvira za reformu javne uprave, 12. maja je organizirao okrugli stol na kojem su pravni eksperti SIGMA – OECD i svih razina vlasti u Bosni i Hercegovini razmatrali normativno-praktične aspekte zakona u upravnom postupku u BiH. Okruglom stolu prisustvovali su i pedstavnici Ministarstva pravde i uprave KS.  Na okruglom stolu se raspravljalo o dvije međusobno povezane teme: otvorena pitanja vezana za provođenje upravnih postupaka u Bosni i Hercegovini (sa akcentom na administrativno pojednostavljenje), kao i nadzor i praćenje funkcioniranja upravnih postupaka (kako bi se mogli identificirati i prevazići potencijalni izazovi).   U linku više informacija....   https://parco.gov.ba/hr/2022/05/13/prof-dr-ferid-otajagic-otajagic-uprav...