Skip to main content
Please wait...

Regionalna akademija za kreiranje javnih politika na osnovu činjenica

U periodu od 18.10. do 21.10.2022 godine u Novom Sadu, Republika Srbija, održavao se prvi modul Regionalne akademije za kreiranje javnih politika na osnovu činjenica. U pitanju je regionalni pilot-projekat, od ukupno pet modula, koji ima za cilj dalje jačanje kapaciteta državne službe u oblasti planiranja politika zasnovanog na dokazima i produbljivanje znanja o metodama i alatima koji mogu doprinijeti efikasnijem radu u državnoj službi. Organizator je Regionalna škola za javnu upravu (ReSPA) koja je projekat razvila u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike Republike Srbije i Univerzitetom u Novom Sadu. Kreiranje javnih politika, odnosno osmišljavanje mjera koje vlade uvode kao odgovor na potrebe društva u oblastima koje su javni interes, od vitalnog je značaja za sveukupno društvo i Region. Stoga je projekat i razvijen sa namjerom da akteri kreiranja javnih politika nauče prepoznati potrebe društva i odrede prioritete, te da se upoznaju i ovladaju alatima kojim će tako definisane mjere biti realizovane kroz državne mehanizme, a sve s ciljem ispunjenja stvarnih potreba društva. Uključivanje svih aktera procesa kreiranja javnih politika i sistemski pristup izradi javnih politika jeste kamen temeljac demokratskog sistema. Tokom trajanja prvog modula upriličen je i prijem kod predsjednika Pokrajinske vlade Vojvodine, kojom prilikom se razgovaralo o važnosti kreiranja javnih politika zasnovanih na dokazima, te o inkluziji građana i koordinaciji sa lokalnim upravama te centralnim nivoom vlasti. Polaznici akademije su predstavnici državnih administracija Republike Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Albanije i Sjeverne Makedonije. Ispred Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo prisustvovale su ministrica Darja Softić Kadenić i pomoćnik ministra za upravu Onahti Čerkez. https://www.vojvodina.gov.rs/vesti/predsednik-mirovic-primio-polaznike?i...
mpu
mpu
mpu
mpu
mpu