Pojedinačni akti Ministarstva

Pravni izvor Prilog
Plan integriteta Ministarstva pravde i uprave - IZMJENE I DOPUNE 2023 Interni dokument PDF icon Plan integriteta 2023
Rješenje - naknada za slučaj smrti člana uže porodice - Jasmina Šukman Interni dokument PDF icon Rješenje
Odluka o odobravanju sredstava na ime naknade za prijem, obradu i kontrolu Finansijskog izvještaja za 2021. godinu Interni dokument PDF icon Odluka
Rješenje o utvrđivanju visine naknade članovima Komisije za prijem državnih službenika u Ministarstvu pravde i uprave Interni dokument PDF icon Rješenje
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% - Irena Zima Interni dokument PDF icon rjesenje_za_isplatu_prekovremenog_rada_50_-_irena_zima_-_15_sati.pdf
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% (24sata) - Amila Selimović Interni dokument PDF icon Rješenje
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% - Edina Karasalihović Salihagić Interni dokument PDF icon rjesenje_za_isplatu_prekovremenog_rada_50_-_edina_karasalihovic_salihagic.pdf
RJEŠENJE za uvećanje plate - obavljanje poslova drugog radnog mjesta - Đevada Čaušević 10% Interni dokument PDF icon devada_causevic_-_poslovi_drugog_radnog_mjesta_10.pdf
Odluka o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele tekućih transfera utvrđenih Budžetom Kantona Sarajevo za 2022. godinu Ministarstva pravde i uprave Interni dokument PDF icon Odluka
Odluka o odobravanju sredstava - izrada i ovjera Finansijskog izvještaja za 2022. godinu Interni dokument PDF icon Odluka
Sporazum o dodjeli sredstava za realizaciju aktivnosti Saveza nacionalnih manjina Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Sporazum
Odluka Vlade o odobravanju isplate novčanih sredstava Savezu nacionalnih manjina Interni dokument PDF icon Odluka
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% - Azra Šahinagić Interni dokument PDF icon rjesenje_za_isplatu_prekovremenog_rada_50_-_azra_sahinagic_-_24_sata_-_april.pdf
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 15% - Anela Džabija Interni dokument PDF icon Rješenje
Odluka - saglasnost Predsjednici Općinskog suda za zaključenje ugovora sa 15 lica na poslovima kurira Interni dokument PDF icon Odluka
RJEŠENJE za uvećanje plate - obavljanje poslova drugog radnog mjesta - Džejna Agić 10% Interni dokument PDF icon dzejna_agic_-_poslovi_drugog_radnog_mjesta_10.pdf
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% - Indira Šulović - 5 sati Interni dokument PDF icon Rješenje
ODLUKA - isplata sredstava Komisiji za tumačenje kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike Interni dokument PDF icon Odluka
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% (24sata) - Amila Selimović Interni dokument PDF icon Rješenje
Sporazum o dodjeli sredstava za realizaciju aktivnosti Saveza nacionalnih manjina Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Sporazum
Odluka - isplata regresa za 2020. godinu Interni dokument PDF icon odluka_o_isplati_regresa_za_2020._godinu.pdf
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 32 sata - Azra Šahinagić Interni dokument PDF icon Rješenje
Rješenje o visini naknade članovima Radnog tijela za provođenje projekata digitalizacije javne uprave u Kantonu Srajevo Interni dokument PDF icon Rješenje
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% - Hasan Zemanić Interni dokument PDF icon rjesenje_za_isplatu_prekovremenog_rada_50_-_hasan_zemanic_-_10_sati.pdf
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% - Dino Mešić - 5 sati Interni dokument PDF icon Rješenje
ODLUKA -odobravanje sredstava na ime usluge objavljivanja konkursa - notarski pomoćnik ureda Igora Jovovića Interni dokument PDF icon Odluka
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% (24sata) - Azra Šahinagić Interni dokument PDF icon Rješenje
Odluka - isplata regresa za 2019. godinu - Goran Rokvić Interni dokument PDF icon odluka_-_isplata_regresa_-_goran_rokvic.pdf
Odluka o odobravanju sredstava za ekstradiciju Interni dokument PDF icon Odluka
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 30 sati - Indira Šulović Interni dokument PDF icon Rješenje