Pojedinačni akti Ministarstva

Pravni izvor Prilog
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 30 sati - Indira Šulović Interni dokument PDF icon Rješenje
Rješenje o formiranju Radnog tijela za provođenje projekata u oblasti digitalizacije javne uprave u Kantonu Sarajevo Interni dokument PDF icon Rješenje
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% - Azra Šahinagić Interni dokument PDF icon rjesenje_za_isplatu_prekovremenog_rada_50_-_azra_sahinagic_-_24_sata.pdf
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% - Belma Selmanović - 16 sati Interni dokument PDF icon Rješenje
Odluka - usluge objave konkursa za izbor notarskog pomoćnika u notarskom uredu Igora Jovović - Općina Centar Interni dokument PDF icon Odluka
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% - Edina Karasalihović Salihagić 24 sata Interni dokument PDF icon rjesenje_za_isplatu_prekovremenog_rada_50_-_edina_karasalihovic_salihagic_24_sata.pdf
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% - Azra Šahinagić Interni dokument PDF icon azra_prekovremeni_-_april_2020.pdf
Odlkuka o odobravanju sredstava Fondu za profesionalnu rehabilitaciju Interni dokument PDF icon Odluka
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 24 sata - Zlatan Karović Interni dokument PDF icon Rješenje
Odluka - saglasnost Zamjeniku predsjednika Kantonalnog suda u Sarajevu za prijem na praksu dva pripravnika-volontera Interni dokument PDF icon odluka.pdf
Odluka - isplata regresa za 2021. godinu Interni dokument PDF icon scan_06563.pdf
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% - Amila Selimović Interni dokument PDF icon rjesenje_za_isplatu_prekovremenog_rada_50_-_amila_selimovic_-_15_sati.pdf
Rješenje o imenovanju Komisije za uništavanje neupotrebljivih pečata Interni dokument PDF icon Rješenje
Rješenje za isplatu uvećanja plaće po osnovu privremenog obavljanja poslova stručnog savjetnika 20% - Jasmina Šukman Interni dokument PDF icon Rješenje
Odluka za refundaciju putnih troškova za realizaciju ekstradicije Save Marinkovića Interni dokument PDF icon Odluka
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% - Zlatan Karović Interni dokument PDF icon rjesenje_za_isplatu_prekovremenog_rada_50_-_zlatan_karovic.pdf
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% - Zlatan Karović 24 sata Interni dokument PDF icon rjesenje_za_isplatu_prekovremenog_rada_50_-_zlatan_karovic_24_sata.pdf
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 30 sati - Dino Mešić Interni dokument PDF icon Rješenje
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% 18 sati - Selma Krautblat Interni dokument PDF icon Rješenje
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% - Irena Zima Interni dokument PDF icon rjesenje_za_isplatu_prekovremenog_rada_50_-_irena_zima_-_10_sati.pdf
Rješenje o visini naknade za upis udruženja u Registar udruženja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 51/22
Odluka o kotizaciji za stručno usavršavanje Interni dokument PDF icon Odluka
Odluka Vlade o odobravanju isplate novčanih sredstava Savezu nacionalnih manjina Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Odluka
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% - Azra Šahinagić Interni dokument PDF icon rjesenje_za_isplatu_prekovremenog_rada_50_-_azra_sahinagic.pdf
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% - Selma Krautblat 24 sata Interni dokument PDF icon rjesenje_za_isplatu_prekovremenog_rada_50_-_selma_krautblat_24_sata.pdf
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 32 sata - Selma Krautblat Interni dokument PDF icon Rješenje
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% 22 sata - Azra Šahinagić Interni dokument PDF icon Rješenje
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% - Indira Šulović Interni dokument PDF icon rjesenje_za_isplatu_prekovremenog_rada_50_-_indira_sulovic_-_22_sata.pdf
Rješenje o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Komisije za uništavanje neupotrebljivih pečata Interni dokument PDF icon Rješenje
Odluka - Sporazum o međusobnim pravima i obavezama sa ADS FBiH Interni dokument PDF icon Odluka