Pojedinačni akti Ministarstva

Pravni izvor Prilog
RJESENJE za isplatu prekovremenog rada 50% - Zlatan Karovic Interni dokument PDF icon rjesenje_za_isplatu_prekovremenog_rada_50_-_zlatan_karovic.pdf
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% - Belma Selmanović Interni dokument PDF icon rjesenje_za_isplatu_prekovremenog_rada_50_-_belma_selmanovic.pdf
RJEŠENJE za uvećanje plate - obavljanje poslova drugog radnog mjesta - Đevada Čaušević 10% Interni dokument PDF icon devada_causevic_-_poslovi_drugog_radnog_mjesta_10.pdf
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% - Azra Šahinagić Interni dokument PDF icon azra_prekovremeni_-_april_2020.pdf
RJESENJE za isplatu prekovremenog rada 50% - Indira Šulović Interni dokument PDF icon rjesenje_za_isplatu_prekovremenog_rada_50_-_indira_sulovic_-_16_sata.pdf
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% - Anela Džabija Interni dokument PDF icon rjesenje_za_isplatu_prekovremenog_rada_50_-_anela_dzabija.pdf
RJEŠENJE za uvećanje plate - obavljanje poslova drugog radnog mjesta - Džejna Agić 10% Interni dokument PDF icon dzejna_agic_-_poslovi_drugog_radnog_mjesta_10.pdf
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% - Zlatan Karović Interni dokument PDF icon rjesenje_za_isplatu_prekovremenog_rada_50_-_zlatan_karovic.pdf
Rješenje o naknadi - Amila Selimović Interni dokument PDF icon rjesenje_o_naknadi_amila_selimovic.pdf
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% - Edina Karasalihović Salihagić Interni dokument PDF icon rjesenje_za_isplatu_prekovremenog_rada_50_-_edina_karasalihovic_salihagic.pdf
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% - Hasan Zemanić Interni dokument PDF icon rjesenje_za_isplatu_prekovremenog_rada_50_-_hasan_zemanic_-_10_sati.pdf
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% - Azra Šahinagić Interni dokument PDF icon rjesenje_za_isplatu_prekovremenog_rada_50_-_azra_sahinagic.pdf
Rješenje o naknadi - Indira Šulović Interni dokument PDF icon rjesenje_o_naknadi_indira_sulovic.pdf
Odluka - saglasnost Predsjednici Općinskog suda za zaključenje ugovora sa 15 lica na poslovima kurira Interni dokument PDF icon Odluka
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% - Azra Šahinagić Interni dokument PDF icon rjesenje_za_isplatu_prekovremenog_rada_50_-_azra_sahinagic_-_24_sata.pdf
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% - Irena Zima Interni dokument PDF icon rjesenje_za_isplatu_prekovremenog_rada_50_-_irena_zima.pdf
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% - Adi Arapović Interni dokument PDF icon rjesenje_za_isplatu_prekovremenog_rada_50_-_adi_arapovic_-_20_sati.pdf
Rješenje o visini naknade članovima Radnog tijela za provođenje projekata digitalizacije javne uprave u Kantonu Srajevo Interni dokument PDF icon Rješenje
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% - Amila Selimović Interni dokument PDF icon rjesenje_za_isplatu_prekovremenog_rada_50_-_amila_selimovic_-_15_sati.pdf
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% - Hasan Zemanić Interni dokument PDF icon rjesenje_za_isplatu_prekovremenog_rada_50_-_hasan_zemanic.pdf
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% - Amila Selimović Interni dokument PDF icon rjesenje_za_isplatu_prekovremenog_rada_50_-_amila_selimovic_-_24_sata1.pdf
Rješenje o formiranju Radnog tijela za provođenje projekata u oblasti digitalizacije javne uprave u Kantonu Sarajevo Interni dokument PDF icon Rješenje
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% - Irena Zima Interni dokument PDF icon rjesenje_za_isplatu_prekovremenog_rada_50_-_irena_zima_-_10_sati.pdf
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% - Azra Šahinagić Interni dokument PDF icon rjesenje_za_isplatu_prekovremenog_rada_50_-_azra_sahinagic_-_24_sata_-_februar.pdf
Odluka - saglasnost Zamjeniku predsjednika Kantonalnog suda u Sarajevu za prijem na praksu dva pripravnika-volontera Interni dokument PDF icon odluka.pdf