Pojedinačni akti Ministarstva

Pravni izvor Prilog
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% - Selma Krautblat Interni dokument PDF icon rjesenje_za_isplatu_prekovremenog_rada_50_-_selma_krautblat_-_10_sati.pdf
Rješenje o imenovanju Komisije za polaganje stručnog ispita namještenika srednje školske spreme Interni dokument PDF icon Rješenje
ODLUKA-odobravanje sredstava na ime objave rješenja o brisanju iz Registra Udruženja Vijeće mladih Općine Centar Interni dokument PDF icon Odluka
Odluka o isplati naknada za članove Komisije za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima državne službe Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Odluka
Rješenje o utvrdivanju visine naknade članovima Komisije za prijem državnog službenika u Ministarstvu pravde i uprave Interni dokument PDF icon Rješenje
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% - Anela Džabija 32 sata Interni dokument PDF icon Rješenje
Rješenje o imenovanju Komisije za polaganje stručnog ispita PDF icon rjesenje_o_imenovanju_komisije.pdf
Rješenje o imenovanju ovlaštenog lica za prijem i postupanje po prijavama korupcije i o imenovanju menadžera integriteta Interni dokument PDF icon rjesenje_o_imenovanju_ovlastenog_lica_za_prijem_i_postupanje_po_prijavama_korupcije_i_o_imenovanju_menadzera_integriteta.pdf
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% - Goran Rokvić Interni dokument PDF icon rjesenje_za_isplatu_prekovremenog_rada_50_-_goran_rokvic_-_15_sati.pdf
RJESENJE za isplatu uvećanja radi obavljanja poslova pomoćnika 20% - Dino Mešić Interni dokument PDF icon Rješenje
ODLUKA-odobravanje sredstava na ime usluge objavljivanja konkursa - popuna radnih mjesta u Ministarstvu pravde i uprave Interni dokument PDF icon Odluka
RJESENJE za isplatu prekovremenog rada 50% - Indira Šulović Interni dokument PDF icon rjesenje_za_isplatu_prekovremenog_rada_50_-_indira_sulovic_-_16_sata.pdf
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% 10 sati - Indira Šulović Interni dokument PDF icon Rješenje
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 20% - Zlatan Karović - poslovi drugog radnog mjesta Interni dokument PDF icon Rješenje
RJEŠENJE za uvećanje plate - obavljanje poslova drugog radnog mjesta - Edo Hadžović 10% Interni dokument PDF icon edo_hadzovic_-_poslovi_drugog_radnog_mjesta_10.pdf
ODLUKA - Tumačenje Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike član 73. Interni dokument PDF icon Odluka
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% - Amila Selimović Interni dokument PDF icon RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% - Amila Selimović
Ugovor o djelu - Azra Šahinagić Interni dokument PDF icon Ugovor
Rješenje za isplatu uvećanja plaće po osnovu rasporeda obavljanja poslova pomoćnika ministra 10% - Dino Mešić Interni dokument PDF icon Rješenje
Rješenje o naknadi - Amila Selimović Interni dokument PDF icon rjesenje_o_naknadi_amila_selimovic.pdf
Odluka o odobravanju sredstava M Business Center - Merisa Kurtanović Interni dokument PDF icon Odluka
Rješenje o utvrđivanju visine naknade članovovima Komisije za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima državne službe Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Rješenje
RJEŠENJE za uvećanje plate - obavljanje poslova drugog radnog mjesta - Zlatan Karović 20% Interni dokument PDF icon zlatan_karovic_-_poslovi_drugog_radnog_mjesta_20.pdf
Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju Komisije za polaganje stručnog ispita namještenika srednje školske spreme Interni dokument PDF icon Rješenje
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% - Selma Krautblat Interni dokument PDF icon RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% - Selma Krautblat
Rješenje o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Komisije za uništavanje neupotrebljivih pečata Interni dokument PDF icon rjesenje.pdf
Odluka - Rješenje o brisanju iz registra Skijaškog saveza Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Odluka
Rješenje o naknadi - Indira Šulović Interni dokument PDF icon rjesenje_o_naknadi_indira_sulovic.pdf
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% (24sata) - Indira Šulović Interni dokument PDF icon Rješenje
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za polaganje stručnog ispita namještenika srednje školske spreme Interni dokument PDF icon Rješenje