Skip to main content
Please wait...

OBEZBJEĐENJE USLOVA ZA EFIKASNU PRIMJENU VASPITNE PREPORUKE I POSEBNE OBAVEZE – UKLJUČIVANJE U RAD BEZ NADOKNADE, U HUMANITARNE ORGANIZACIJE ILI POSLOVE SOCIJALNOG, LOKALNOG ILI EKOLOŠKOG SADRŽAJA