Skip to main content
Please wait...

OBAVJEŠTENJE O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA

Obavještavaju se kandidati i zainteresovana javnost da će se stručni ispit za namještenike srednje školske spreme održati dana 02.07.2024. godine (utorak), sa početkom u 16h u Multimedijalnoj sali Kantona Sarajevo (prizemlje). Napominjemo da je stručni ispit javan i da zainteresovana lica istom mogu prisustvovati.