Ministarstvo pravde i uprave

Adresa: 
Reisa Džemaludina Čauševića 1
Telefon: 
+387(0)33 562-083
Vrsta organizacije (novo): 
Ministarstvo
Ministarstvo: 
Ministarstvo pravde i uprave
Lokacija: