TELEVIZIJA KANTONA SARAJEVO

Adresa: 
Bulevar Meše Selimovića 12
Telefon: 
+387(0)33 776-770
Vrsta organizacije (novo): 
Kantonalno javno preduzeće
Ministarstvo: 
Ministarstvo pravde i uprave
Lokacija: