Odjeljenje za pravne poslove

Odjeljenje za pravne poslove:

 • Odjeljenje za pravne poslove, kao unutrašnja oranizaciona jedinica, obrazovano je za vršenje poslova koji se odnose na:
 • izradu prednacrta, nacrta i prijedloga provedbenih propisa i općih akata (uredbe, pravilnici, uputstva) iz oblasti koje su u nadležnosti Ministarstva, nomotehnička obrada tih propisa, kao i pripremanje izmjena i dopuna tih propisa;
 • pripremanje mišljenja na propise koje donosi Vlada Kantona;
 • pripremanje prečišćenih tekstova zakona i drugih propisa iz nadležnosti Ministarstva;
 • pripremanje odgovora na pitanja i inicijative poslanika Skupštine Kantona Sarajevo iz nadležnosti sektora;
 • davanje pravnih mišljenja o prednacrtima, nacrtima i prijedlozima zakona i drugih propisa koje pripremaju resorna ministarstva, a donosi Skupština Kantona Sarajevo, Vlada Kantona Sarajevo i rukovodioci kantonalnih organa, sa aspekta njihove usklađenosti sa Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i drugim pravnim aktima kojima je utvrđena zaštita ljudskih prava i osnovnih sloboda;
 • stručnu obradu sistemskih i drugih pitanja koja služe za izradu zakona, drugih propisa i općih akata iz nadležnosti Sektora;
 • davanje odobrenja firmama za unošenje naziva Kantona Sarajevo u naziv firme u skladu sa Zakonom o privrednim društvima;
 • provođenje postupka nabavke roba, usluga i radova u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama;
 • učestvovanje u svim oblicima stručnog obrazovanja i usavršavanja koje se odnosi na izradu i provođenje propisa iz nadležnosti Sektora kao i u edukaciji u oblasti zakonodavstva i ostvarivanja ljudskih prava i sloboda;
 • pripremanje i izrada informacija i analiza koje se odnose na normativno pravne poslove iz nadležnosti Sektora; pripremanje i izradu informacija i analiza koje se odnose na provođenje Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, kao i drugih pravnih akata kojima je utvrđena zaštita ljudskih prava i osnovnih sloboda, u kantonalnom zakonodavstvu, sa prijedlogom mjera.