Odjeljenje za ekonomske poslove

Odjeljenje za ekonomske poslove:

 • Odjeljenje za ekonomske poslove, kao unutrašnja organizaciona jedinica, obrazovano je za vršenje poslova koji se odnose na:
 • izradu prednacrta, nacrta i prijedloga budžeta i završnog računa (opći bilans sredstava) Ministarstva;
 • izrada prednacrta, nacrta i prijedloga dokumenta okvirnog budžeta (DOB);
 • praćenje i vršenje nadzora nad realizacijom i izvršenjem budžeta Ministarstva sa odgovarajućim prijedlozima mjera;
 • kontrola finansijskih transakcija u skladu sa odobrenim budžetom, odlukama, internim aktima i drugim propisima;
 • kontrola izmirenja obaveza iz budžeta po ekonomskim kodovima; izrada operativnih finansijskih planova Ministarstva;
 • provođenje postupka nabavke roba, usluga i radova u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama; finansijski poslovi vezani za trezorsko poslovanje iz nadležnosti Ministarstva;
 • kontrola ispravnosti knjigovodstvene evidencije;
 • analiza finansijskih izvještaja i zahtjeva za sredstvima iz budžeta korisnika iz nadležnosti Ministarstva; usaglašavanje knjigovodstvenog stanja Glavne knjige JRT sa evidencijom i pomoćnim knjigama Ministarstva;
 • kontrola bruto bilansa Ministarstva; izrada periodičnih izvještaja i popunjavanje propisanih obrazaca;
 • izrada analiza, informacija i izvještaja iz oblasti praćenja i realizacije budžeta Ministarstva;
 • učestvovanje u svim oblicima stručnog obrazovanja i usavršavanja koje se odnosi na propise iz nadležnosti Sektora, kao i u edukaciji iz oblasti finansija, računovodstva, poreza i doprinosa, planiranja i izrade budžeta;
 • obavljanje svih računovodstvenih poslova u skladu sa zakonom i vršenje drugih stručnih poslova iz nadležnosti Sektora.