Dopuna odgovora na zastupničko pitanje zastupnice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, gđe. Aide Baručija