Odgovor na zastupničko pitanje zastupnika Samira Suljevića