Odgovor na zastupničko pitanje zastupnika Vedrana Jakupovića