Saopštenje o potpisivanju Ugovora o izvršavanju rada za opće dobro na slobodi sa Javnom ustanovom Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo