Informacija o izvršavanju alternativne krivične sankcije "Rad za opće dobro na slobodi", na području Kantona Sarajevo