Osnovni elementi ugovora

MINISTARSTVO PRAVDE I UPRAVE KANTONA SARAJEVO ZA S, 08/03/2016. GODINU

Usluge izrade službenih legitimacija za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
1 79820000 Usluge povezane s štampanjem direktni sporazum 1230-8-2-62/16 SO Zlatarsko juvelirska radnja vl. Sofić Fahrudin 6945,00 15 dana 03.08.2016 6945,00 15 dana 0