Kontakti

Ministarstvo

Adresa: Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1
Telefon: +387(0)33 562-083

MINISTRICA
Darja SOFTIĆ KADENIĆ
Telefon: +387(0)33 562-082

SEKRETAR MINISTARSTVA
Indira ŠULOVIĆ
Telefon: +387(0)33 562-084

Pomoćnik ministra za finansijsko ekonomske poslove
Selma KRAUTBLAT
Telefon: +387(0)33 562-099

Viši referent za informatiku
Muamer ĐOZO
Telefon: +387(0)33 562-099

Viši referent - tehnički sekretar
Azra ŠAHINAGIĆ
Telefon: +387(0)33 562-083
Fax: +387(0)33 562-241

Sektor za pravosuđe i izvršenje sankcija i mjera

POMOĆNIK MINISTRA
Irena ZIMA
Telefon: +387(0)33 562-098

Stručni savjetnik za pravosuđe
Jasmina ŠUKMAN
Telefon: +387(0)33 562-098

Stručni savjetnik za poslove pravosudne uprave i izvršenje sankcija i mjera
Edo HADŽOVIĆ
Telefon: +387(0)33 562-098

Sektor za upravu

POMOĆNIK MINISTRA
Onahti ČERKEZ
Telefon: +387(0)33 562-223

Stručni savjetnik za upravu
Anela DŽABIJA
Telefon: +387(0)33 562-081

Stručni savjetnik za upravu
Daira ŠMRKOVIĆ
Telefon: +387(0)33 562-081

Viši samostalni referent za upravu
Amila SELIMOVIĆ
Telefon: +387(0)33 562-081

Upravni inspektorat

GLAVNI UPRAVNI INSPEKTOR
Hasan ZEMANIĆ
Telefon: +387(0)33 562-271

Upravni inspektor
Đevada ĆAUŠEVIĆ
Telefon: +387(0)33 562-142

Upravni inspektor
Džejna AGIĆ
Telefon: +387(0)33 562-142

Upravni inspektor
Enida VEHABOVIĆ
Telefon: +387(0)33 562-142

Upravni inspektor
Belma SELMANOVIĆ
Telefon: +387(0)33 562-271

Sektor za propise

POMOĆNIK MINISTRA
Zlatan KAROVIĆ
Telefon: +387(0)33 562-250

Šef odjeljenja za procjenu uticaja propisa
Dino MEŠIĆ
Telefon: +387(0)33 562-018

Stručni savjetnik za provedbene propise i davanje mišljenja na propise
Edina KARASALIHOVIĆ SALIHAGIĆ
Telefon: +387(0)33 562-018