Ugovori o izvršavanju rada za opće dobro na slobodi, period 05.05.2016. godine – 05.05.2017. godine

Alternativna krivična sankcija rad za opće dobro na slobodi, na području Kantona Sarajevo izvršava se u organizacijama od javnog interesa osnovanim na području Kantona Sarajevo, a koje obavljaju javnu djelatnost u okviru koje se može ostvariti opća i posebna svrha izvršavanja krivično pravnih sankcija.

Svrha kažnjavanja se postiže na način da osoba kojoj je ograničena sloboda ne bude isključena iz društva, već da uz pomoć društvene zajednice, dobrovoljno, radom i ličnim postupcima, razvije svijest i odgovornost o štetnosti određenih ponašanja i posljedicama počinjenog krivičnog djela.

Ove organizacije, čiju listu nakon izvršenih konsultacija, utvrđuje Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo, predstavljaju poslodavca u postupku izvršavanja rada za opće dobro na slobodi, s kojim se potpisuju ugovori o izvršavanju rada za opće dobro na slobodi, a koji ugovori imaju jednogodišnji rok važenja.

Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo, za period 05.05.2016. godine – 05.05.2017. godine, potpisalo je nove jednogodišnje ugovore o izvršavanju rada za opće dobro na slobodi, sa KJKP Rad, KJKP Gradski saobraćaj, KJKP Park i KJKP Pokop, koji predviđaju ukupno 30 radnih mjesta za izvršavanje rada za opće dobro na slobodi.

Takođe, u najskorijem periodu je planirano potpisivanje istog ugovora sa Javnom ustanovom Terapijska zajednica Kampus, sa dodatnih 7 radnih mjesta za izvršavanje rada za opće dobro na slobodi.

Ovim ugovorima su definisana međusobna prava i obaveze ugovornih strana, a na osnovu kojih se osobe kojima je izrečena alternativna krivična sankcija rad za opće dobro na slobodi, upućuju na izvršavanje sankcije.

Osobe koje se upućuju na izvršavanje rada za opće dobro na slobodi, obavljaju poslove u nadležnosti privrednog društva u koje se upućuju na izvršavanje ove alternativne krivične sankcije, u dnevnom trajanju radnog vremena privrednog društva u koje su upućene na izvršavanje rada za opće dobro na slobodi.

Neposredan nadzor nad izvršavanjem rada za opće dobro na slobodi u kantonalnim javnim komunalnim preduzećima, obavljaju uposlenici ovih preduzeća - povjerenici za obavljanje rada za opće dobro na slobodi.

Svi povjerenici za izvršavanje rada za opće dobro na slobodi, prošli su posebnu obuku u Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo, u skladu sa odredbama Uputstva o načinu rada, odgovornosti i obučavanju povjerenika, („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 28/10).

U trenutnom periodu važenja ugovora o izvršavanju rada za opće dobro na slobodi, Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo u javnim kantonalnim komunalnim preduzećima sarađuje sa ukupno 5 povjerenika za izvršavanje rada za opće dobro na slobodi i to 2 u KJKP Park, te po 1 u KJKP Rad, Gradski saobraćaj i Pokop.

Posebno ističemo izuzetnu društvenu odgovornost navedenih kantonalnih javnih komunalnih preduzeća, ogroman angažman uprava, povjerenika za izvršavnje rada za opće dobro na slobodi i svih ostalih uposlenika, te prepoznavanje društvenog značaja izvršavanja rada za opće dobro na slobodi.