Vijeće nacionalnih manjina Kantona Sarajevo

Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo, dostavilo je Skupštini Kantona Sarajevo  Prijedlog Odluke o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Kantona Sarajevo, na osnovu čl. 24 i 25. Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 27/11), koji je prethodno utvrdila  Vlada Kantona Sarajevo na 40. sjednici održanoj 14.04.2016. godine.

Skupština Kantona osniva Vijeće nacionalnih manjina u Kantonu Sarajevo, koje sačinjavaju predstavnici pripadnika nacionalnih manjina delegiranih od udruženja pripadnika nacionalnih manjina, koji imaju sjedište na području Kantona Sarajevo, kao savjetodavno tijelo Skupštine Kantona.

Skupština Kantona Sarajevo 28.03.2012. godine donijela je prvi put  Odluku o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Kantona Sarajevo, na mandat od četiri godine. Odluka je   tokom trajanja mandata izabranih predstavnika mijenjana i dopunjavana, a do isteka mandata imala je ukupno 18 predstavnika.

 

Na osnovu čl. 30., 33. i 34. Zakona, Vlada Kantona Sarajevo, putem Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo, je objavila Javni poziv za udruženja pripadnika nacionalnih manjina, koja imaju registrovano sjedište na području Kantona Sarajevo, da izaberu i delegiraju svoje predstavnike u Vijeće iz razloga, što je četverogodišnji mandat, period 2012-2016 godina, članova Vijeća nacionalnih manjina Kantona Sarajevo, istekao. Javni poziv je objavljen: na WEB stranici Vlade Kantona Sarajevo dana 18.12.2015. godine, WEB stranici Skupštine Kantona dana 18.12.2015.godine,  WEB stranici Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo dana 18.12.2015. godine,  u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 21.12.2015. godine i dnevnom listu "Dnevni avaz" dana  21.12.2015. godine.

 

Ministarstvo je zaprimilo jedanest odluka udruženja nacionalnih manjina kojim delegiraju svoje članove u novi saziv Vijeća nacionalnih manjina Kantona Sarajevo.

 

Skupština Kantona će Odluku o imenovanju članova  Vijeća nacionalnih manjina Kantona Sarajevo, razmatrati na 14. radnoj sjednici, dana 27.04.2016. godine.