Značajan broj riješenih predmeta na Kantonalnom sudu

Ministrica pravde i uprave Kantona Sarajevo Mersa Kustura posjetila je danas Kantonalni sud u Sarajevu. Tom prilikom, sa predsjednikom Suda Vladimirom Špoljarićem razgovarala je o aktualnim problemima u radu i funkcionisanju Suda, kao i organizaciji rada u skladu s propisanim epidemiološkim mjerama koje se poduzimaju radi zaštite građana i uposlenika.

Ministrica Kustura izrazila je zadovoljstvo postignutim nivoom saradnje sa Kantonalnim sudom, te istakla da će od Ministarstva i ubuduće biti pružana puna podrška njegovom radu, s ciljem postizanja još boljih rezultata u narednom periodu.

Ovom prilikom, razmotrene su i mogućnosti unapređenja postojećih kadrovskih i materijalnih resursa Suda, imajući u vidu zakonsku obavezu Kantona da obezbjeđuje finansijska sredstva za rad sudova shodno njihovim potrebama, kako bi se omogućila puna nezavisnost, nepristrasnost i efikasnost postupanja.

Kako je navedeno, jedan od problema u radu i dalje predstavlja spora procedura imenovanja sudija, koju provodi Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, a što se značajno odražava na ažurnost i efikasnost Kantonalnog suda. Sudu trenutno nedostaje šest sudija, ali i pored toga što su osigurana budžetska sredstva za njihov rad, već duži vremenski period se čeka na njihovo imenovanje.

Razgovarano je i o neadekvatnim prostornim kapacitetima Kantonalnog suda. Ovaj problem riješit će se izmještanjem Pritvorske jedinice Kazneno-popravnog zavoda Sarajevo iz zgrade Suda, u okviru projekta koji realizira Federalno ministarstvo pravde u saradnji sa VSTV-om BiH i uz podršku sredstava EU IPA 2017.

Predsjednik Špoljarić informirao je ministricu Kustura da su i pored brojnih problema postignuti značajni rezultati u radu Suda u prvih šest mjeseci ove godine. Smanjen je broj starih predmeta u radu prenesen iz prethodnih godina. Na početku ovog perioda u radu je bilo ukupno 24.203 predmeta, a za šest mjeseci njihov broj je smanjen na 22.720 predmeta.

Posjeta Kantonalnom sudu završena je obilaskom prostorija adaptiranih za potrebe smještaja arhive Suda, u skladu sa propisanim uslovima čuvanja.