Vrijednost 30,5 miliona KM: Vlada KS realizira 24 projekta u saradnji sa UNDP-om

Vlada Kantona Sarajevo primila je k znanju informaciju o implementaciji zajedničkih projekata sa UNDP-om, koja je na dnevni red današnje sjednice uvrštena na inicijativu premijera Marija Nenadića.

Riječ je o 24 projekta ukupne vrijednosti oko 30, 5 miliona KM, koji se realiziraju u različitim oblastima a u kojim UNDP, na osnovu sporazuma s Vladom, učestvuje kao implementator.

Od navedenog iznosa sredstava, Vlada KS je iz Budžeta KS osigurala oko 24 miliona KM, dok je UNDP u saradnji sa donatorima obezbijedio oko 6,5 miliona KM.

Informacija o dinamici relizacije projekata razmatrana je zajedno sa šefom Programa za lokalni razvoj UNDP-a Edisom Arifagićem, a tom prilikom su premijer Nenadić i ministri u Vladi zahvalili Arifagiću i UNDP-u na svesrdnoj podršci kao i osiguranju značajnih donatorskih sredstava za realizaciju tekućih projekata.

Na listi projekata koji se realiziraju su projekti uklanjanja arhitektonskih barijera za osobe s poteškoćama u kretanju, proširenja odlagališnih kapaciteta Regionalnog centra za upravljanje otpadom „Smiljevići“, unapređenja operativnih kapaciteta KJKP „Rad“i „Park“, izrada studije stanja energijske efikasnosti objekata koje koriste osobe u stanju socijalne potrebe, projekti nabavke autobusa za KJKP „Gras“, podrške uspostavi Vijeća za reformu tržišta rada KS i izradi Akcionog plana zapošljavanja 2020-2022. godina, zatim projekti povećanja energijske efikasnosti u 13 objekata javnih ustanova, subvencioniranja zamjene peći na ugalj i ostala čvrsta goriva sa certificiranim pećima i toplotnim pumpama, rekonstrukcije i adaptacije bivšeg Armijskog centra u covid izolatorij i brojni drugi..

Arifagić je istakao da je kroz zajedničke projekte ostvarena izvanredna sradanja sa Vladom kao i partnerskim javnim ustanovama i preduzećima, te da su u kratkom periodu stvoreni preduslovi za značajnije unapređenje kvaliteta života u Kantonu Sarajevo.

Lista projekata je u prilogu.