Vlada KS sa sindikatima uposlenika u javnom sektoru razmatra modele novih ušteda, radi podrške privredi

Premijer Kantona Sarajevo Mario Nenadić, ministrice rada i socijalne politike, te pravde i uprave Jasna Agić i Mersa Kustura, ministri  finansija, obrazovanja, nauke i mladih, kulture i sporta, Jasmin Halebić, Anis Krivić i Kenan Alikadić održali su danas sastanak sa predstavnicima pet sindikata uposlenika koji primaju platu iz Budžeta Kantona Sarajevo. Radi se o Sindikatu srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH-Kantonalnog odbora KS, Samostalnom sindikatu osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH-Kantonalnog odbora KS, Samostalnom sindikatu državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH-Koordinaciji KS, Samostalnom sindikatu državnih službenika i namještenika KS i Sindikatu Univerziteta u Sarajevu.

Inicijativu za socijalni dijalog sa sindikatima pokrenuo je premijer Nenadić, radi razgovora o finansiranju javnog sektora u kontekstu aktuelne finansijske situacije u KS, punjenja Budžeta, kao i projekcija za naredni period, odnosno o podršci realnom sektoru, u skladu sa zaključcima Ekonomsko-socijalnog vijeća KS.

Usvajanjem tzv. Korona zakona Vlada KS se obavezala na mjere štednje, kao i na provođenje niza drugih mjera koje za cilj imaju pomoć privredi.

Sa predstavnicima navedenih sindikata, ovom prilikom, razmatrani su modaliteti i načini kako osigurati dodatna značajna budžetska sredstva koja bi se u te svrhe izdvojila iz javnog sektora u narednom periodu.

Dogovor Vlade i Sindikata je da se napravi fiskalna procjena svih mogućih ušteda do kraja ove godine, odnosno za sve preostale mjesece 2020. godine, kao i finansijski plan njihove provedbe kroz  kratkoročne, srednjoročne i dugoročne mjere.

Predstavnici sindikata na ovom inicijalnom sastanku ukazali su na neka od mogućih rješenja kojima bi se mogle ostvariti višemilionske uštede poput integracije Univerziteta, umrežavanja škola,  ali i  naglasili da mjerama racionalizacije i ušteda moraju podjednako biti obuhvaćeni svi segmenti  javnog sektora.

S tim u vezi, zaključeno je da se socijalni dijalog o ovim pitanjima vodi istovremeno sa svim reprezentativnim sindikatima u KS-u, koji imaju potpisane kolektivne ugovore s Vladom KS, uključujući i reprezentativne sindikate koji predstavljaju javna preduzeća.

Novi zajednički sastanak sa svim sindikatima najavljen je za narednu sedmicu.

Na današnjem sastanku razgovarano je i o implikaciji nedavno donesenog skupštinskog zaključka o moratoriju na zapošljavanje u KS na rad škola i ustanova kulture, a vezano za zabranu imenovanja školskih, odnosno upravnih odbora.

Sindikati zahtijevaju od kantonalnih vlasti da se omogući nesmetano funkcioniranje ovih ustanova, jer će u protivnom organizirati proteste, najavili su ovom prilikom.