Skupština KS: Upućena inicijativa višim nivoima vlasti radi kažnjavanja govora mržnje, nije usvojen Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva

U nastavku današnje sjednice Skupštine Kantona Sarajevo razmatran je Prijedlog zakona o kažnjavanju govora mržnje KS. Nakon dugotrajne i konstruktivne diskusije, prijedlog ovog zakona je povučen sa dnevnog reda, uz usvajanje zaključka prema kojem je  Skupština KS obavezana da pokrene inicijativu prema nadležnim institucijama na višim nivoima vlasti, kako bi se po hitnom postupku pokrenule izmjene Krivičnog zakona, u pravcu preciziranja i kažnjavanja govora mržnje.

Zaključak je definisao i predložio  zastupnik Damir Marjanović, koji je ujedno bio i inicijator donošenja jednog ovakvog zakona, čija je intencija bila da se na najbolji način pravno uredi i spriječi govor mržnje u javnom prostoru.


Skupština je donijela i Odluku o prihvatanju ostavke i potvrđivanju rješenja o razrješenju ministrice za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS Melike Husić-Mehmedović.


Nakon ove tačke, razmatran je Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva KS za 2020. godinu. Izvještaj je analiziran detaljno, te su postavljena i  mnogobrojna zastupnička pitanja. O njemu je potom vođena višesatna, žučna, te u više navrata izuzetno emotivna rasprava, posebno kada su zastupnici govorili o konkretnom slučaju dugogodišnjeg nerješavanja ubistva mladog Dženana Memića. Zastupničkim glasanjem, nakon svega  ovoga, ovaj izvještaj nije usvojen, odnosno nije mu data zastupnička podrška.

Skupština je donijela zaključak kojim upućuje inicijativu prema Visokom sudskom i tužilačkom vijeću da se pokrene smjena glavne kantonalne tužiteljice Sabine Sarajlije. Zaključak je usvojen na prijedlog predsjedavajućeg Skupštine Elvedina Okerića.

Nakon glasanja o ovoj tački dnevnog reda sjednica je prekinuta, a o njenom  nastavku javnost će biti blagovremeno obaviještena.