Skupština KS dala pozitivno mišljenje na tekst zakona kojim se uređuje problematika roditelja-njegovatelja u FBiH

Na današnjem nastavku 33. radne sjednice, Skupština Kantona Sarajevo prihvatila je Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, koji uređuje izuzetno osjetljivu problematiku roditelja- njegovatelja u FBiH.

Resorno kantonalno ministarstvo, je dalo pozitivno mišljenje na tekst ovog zakona, koji predviđa da se prava roditelja-njegovatelja urede na jedinstven način u cijeloj FBiH. Nacrt zakona je sa nivoa FBiH proslijeđen na mišljenje svim kantonima. Njime se stvaraju zakonske pretpostavke da roditelji koji su nezaposleni i imaju djecu s invaliditetom, pod propisanim uslovima, ostvaruju mjesečnu naknadu u visini iznosa najniže plaće u FBiH, te pravo na uplatu doprinosa za PIO/MIO i zdravstveno osiguranje iz Budžeta FBiH.

Na današnjoj sjednici je donesena i Odluka o izmjeni Odluke o izboru predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela Skupštine KS, a kojom je određen sastav Zakonodavne-pravne komisije i Komisije za sigurnost.

Prema ovoj odluci, predsjedavajući Zakonodavno-pravne komisije je Aljoša Čampara (samostalni zastupnik), zamjenik predsjedavajućeg komisije je Samir Suljević (SDP), a članovi su: Haris Zahiragić (SDA), Vildana Bešlija (NS), Sakib Kasapović (NIP-vanjski član), Alma Hasanbegović (NS-vanjski član) i Mirsad Dupovac (SDP-vanjski član).

Komisiju za sigurnost čine: Elvedin Okerić, predsjedavajući komisije (NIP), Vibor Handžić, zamjenik predsjedavajućeg (NS), Aljoša Čampara (samostalni zastupnik), Igor Stojanović (SDP), Faik Špago (NIP-vanjski član), Redžo Lamezan (NS-vanjski član) i Muhamed Budimlić (SDP-vanjski član).

Danas je donesena i Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za javna priznanja KS. Odlukom su u sastav ovog odbora imenovani: Elvedin Okerić (NIP) za predsjednika, Neira Dizdarević (NS) za zamjenika predsjednika, dok su za članove imenovani Segmedina Srna Bajramović (SDP), Bilsena Šahman (SBB), Mirza Čelik (SDA), Danijela Kristić (NIP) i Edin Forto-premijer.

Brojne tačke u nastavku današnje sjednice odnosile su se na sklapanje kopoprodajnih ugovora između Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao i Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo sa kupcima nekretnina, za što je Skupština dala svoju saglasnost.

Usvojeni su i izvještaji o radu i finansijskom poslovanju za 2019. godinu javnih ustanova: “Pozorište mladih”,  “Kamerni teatar 55”, "MES – Međunarodni teatarski festival – Scena MESS" i Muzej "Alija Izetbegović".

Izvještaji o radu i finansijskom poslovanju za istu godinu javnih ustanova “Narodno pozorište” ,  “Sarajevska filharmonija”,"Muzej Sarajeva", "Historijski arhiv", "Biblioteka Sarajeva" i "Bosanski kulturni centar" KS,  te "Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa" za 2018. i 2019. godinu nisu  dobili podršku većine zastupnika u Skupštini.

Prihvaćen je izvještaj o finansijskom poslovanju JP „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu. U okviru ove tačke dnevnog reda, nakon dugotrajne rasprave, zastupnici su većinom glasova prihvatili i donijeli zaključak čiji je sadržaj predložio Klub samostalnih zastupnika. U zaključku se navodi:

„Skupština Kantona Sarajevo se ovim zaključkom ispričava svim žrtvama genocida u Srebrenici, njihovim porodicama, gledateljima TVSA, ali i svim dobronamjernim građanima Bosne i Hercegovine koje je bilo koja tv emisija uvrijedila ili ponizila. Skupština Kantona Sarajevo ovim zaključkom najoštrije osuđuje svako dosadašnje emitovanje bilo kojeg sadržaja koji je iz bilo kojeg razloga uznemiravao, vrijeđao i ponižavao bilo koga od korisnika TVSA i građana Bosne i Hercegovine“.

Prihvaćen je i Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći Kantona Sarajevo za 2019. godinu.