Sjednica Vlade Kantona Sarajevo: Saglasnost za izgradnju vjetroelektrane 'Ivan Sedlo - Hadžići'

Zakon o radno – pravnom statusu položaja članova Vlade Kantona Sarajevo usvojen je na njenoj današnjoj sjednici, te upućen u skupštinsku proceduru. Kako je pojasnio ministar Nenadić, u svom obraćanju medijima, ovim zakonom je jedan njegov član prilagođen rokovima koji su povezani sa federalnim i odgovarajućim kantonalnim propisima, s obzirom da je u međuvremenu na snagu stupio Zakon o državnoj službi KS.

“U formi Nacrta usvojen je i Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo, kojim se neće povećati plaća državnih službenika i namještenika u KS”, potcrtao je ministar Nenadić.

Po njegovim riječima radi se o propisu kojim se uređuju prava koja su već propisana Kolektivnim ugovorom, a kao što je poznato od ranije osnovica državnih službenika i namještenika iznosi 290 i manja je u odnosu na uposlenike u obrazovanju, policiji i zdravstvu. S tim naravno nisu zadovoljni njihovi sindikalni predstavnici, jer je osnovica u svim  općinama Kantona veća i kreće se u rasponu od 300 do 390.

“Međutim i ovaj put su državni službenici i namještenici pokazali veliko razumijevanje situacije u kojoj se Kanton Sarajevo nalazi, te insistirali da im se osigura da i dalje mogu ostvariti bar ona prava koja su imali do sada. Tu prije svega misle na pravo na prijevoz, na određene naknade, bolovanje, godišnje odmore, odsustva zbog bolesti, smrti člana porodice i sl”, istakao je ministar Nenadić.

Dodao je kako se tokom sjednice Vlade KS raspravljalo o nekoliko pitanja koja se tiču ovog zakona, a posebno o onima koji se odnose na naknadu za bolovanje do 42 dana.

“Bolovanja do 42 dana i ona duža su zagarantovana stopostotnim iznosom plate, s čim članovi Vlade nisu zadovoljni jee se ona zloupotrebljavaju. No, kako je državna služba svakako u neravnopravnom položaju u odnosu na druge resore utvrđen je tekst i ovog zakona i proslijeđen zastupnicima Skupštine na razmatranje”, kazao je ministar Nenadić.

Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva KS za 2017. godinu koji nije dopunjavan, ponovno je proslijeđen u skupštinsku proceduru, jer forma nalaže da se on, jer je povučen s prethodne sjednice Skupštine, mora razmatrati na sjednici Vlade KS.

Vlada Kantona Sarajevo usvojila je i Izvještaj o izvršenim inspekcijskim pregledima Upravnog inspektorata u toku 2017. godine. Ovaj inspektorat je organizacijska jedinica resornog ministarstva, a obavlja složene poslove, zbog činjenice da imamo disperziranu vlast na nivou Kantona, te mnogi propisi nisu jasni. Primjenjuju se federalni i kantonalni, a opet svaka općina ima svoje.

“Upravno - pravni mehanizam u KS je složen, ali to inspektorat nije spriječavalo da u 2017. godini sve poslove obavi na kvalitetan način. Od tristo pregleda, samo je devet ostalo nedovršeno i morali su se prenijeti u ovu godinu. Jedna od kritika Vlade KS jeste da one instuticije koje kontrolira upravni inspektorat ne mogu imati prigovore na šutnju administracije”, istakao je ministar Nenadić.

Usvojen je Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće, a koji se odnosi na osiguranje prava na prijevoz. Kako je rekao ministar Nenadić, od sada će i državni službenici i namještenici imati pravo na finansijsku naknadu za kupon GRAS-a.

Na današnjoj sjednici Vlada KS je Privrednom društvu “Suzlon Wind Energy BH” dala "zeleno svjetlo", koncesiju za izgradnju i korištenje vjetroenergetskog objekta - Vjetroelektrane Ivan Sedlo - Hadžići.

“Ovi je prvi energetski projekt iz obnovljivih izvora energije i nadamo se da će se realizirati. Od njega će značajne benefite imati lokalna zajednica i Kanton Sarajevo, jer od koncesione naknade 60 posto prikupljenih sredstava ide u Budžet lokalne zajednice, a 40 posto u Budžet KS”, naglasio je, ovom prilikom, ministar privrede Kantona Sarajevo Muharem Šabić.