Sastanak predstavnika ambasade SAD i ministarstva pravde KS: Neovisnost Ureda za brobu protiv korupcije nulti prioritet

Ministrica pravde i uprave Kantona Sarajevo Lejla Brčić održala je sastanak sa direktorom Biroa za borbu protiv međunarodne trgovine narkoticima i provođenje zakona (INL) pri Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u BiH Stephenom Glaserom i program koordinatoricom Lejlom Begtašević-Rudalija.

Na sastanku je razgovarano o poduzetim i planiranim aktivnostima koje Vlada i Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS provode u okviru borbe protiv svih vidova korupcije u Kantonu Sarajevo. Govorilo se o podršci i načinima pomoći koje ovaj Biro može pružiti radu i aktivnostima Vlade i ministarstva u ovoj oblasti.

“Bila je ovo prilika da delegaciju INL-a informišemo da smo, iako je ovogodišnji Budžet KS u odnosu na prethodni manji za 160 miliona, za finansiranje Ureda uspjeli osigurati za oko 30 posto viša sredstva u odnosu na 2020. godinu. Finansijska neovisnost i kadrovska kapacitiranost Ureda su jedan od prioriteta ove Vlade”, istakla je ministrica Brčić.

Ova sredstva će Uredu omogućiti upošljavanje pet novih službenika, što predstavlja kadrovsko osnaživanje njegovog rada, a sve sa ciljem šire i jače borbe protiv korupcije u javnom sektoru Kantona Sarajevo.

Razgovarano je o potrebi snažnije saradnje Ministarstva, Ureda i Kantonalnog tužilaštva, kako bi se na kvalitetniji način procesuirala krivična djela korupcije u KS.

Na sastanku je postignut i konsenzus da se ne smije ni na koji način dovesti u pitanje i ugroziti nezavisnost djelovanja Ureda, što za obje strane predstavlja nulti prioritet.

Među aktivnostima na kojima će Ministarstvo raditi u narednom periodu, najavljeno je donošenje Zakona o zabrani nepotizma, razmatranje mogućnosti donošenja Zakona o sprječavanju sukoba interesa i Zakona o zaštiti uzbunjivača na nivou Kantona, a do regulisanja navedenih pitanja na višim nivoima vlasti, implementacija Uredbe o kontroli javnih nabavki, kao i jačanje kapaciteta javne uprave.

Delegacija INL-a je uputila pohvale Vladi KS, zbog organizacije tematske sjednice o borbi protiv korupcije, a koja će se održati 18. februara 2021. godine, kojoj će pored šefa Ureda Erduana Kafedžića prisustvovati i viši savjetnik za borbu protiv korupcije u ovom Uredu Eric Larson, inače službenik Vlade SAD.

Kako je istaknuto, podizanje svijesti o značaju preventivnog djelovanja i borbe protiv korupcije je aktivnost koja svakodnevno mora biti prisutna, a sjednicama Vlade na tu temu šalje se poruka potpune posvećenosti.

Podsjetimo da su novembru 2019. godine premijer KS Edin Forto, ambasador SAD u BiH Eric Nelson i zamjenik pomoćnika državnog sekretara SAD-a Jorgan Andrews potpisali Memoranduma o razumijevanju između Vlade KS i Ambasade SAD u BiH koji tretira podršku i pomoć koju će SAD pružati Vladi KS u borbi, otkrivanju i sankcioniranju korupcije.