Sastanak ministrice Brčić i predstavnika VSTV-a BIH: Intenzivirati saradnju radi unapređenja rada pravosudnih institucija KS

Ministrica pravde i uprave Kantona Sarajevo Lejla Brčić održala je radni sastanak sa delegacijom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, koju su predvodili predsjedavajuća VSTV-a BiH Sanela Gorušanović- Butigan te direktor Sekretarijata VSTV-a BIH Admir Suljagić.

Na sastanku je razgovarano o projektima usmjerenim ka unapređenju pravosuđa i pravosudnih institucija u BiH koje VSTV BiH realizuje uz podršku nadležnih institucija i partnera, uključujući i Ministarstvo pravde i uprave KS koje ima stratešku ulogu u osiguranju efikasnog funkcionisanja pravosudnog sistema u Kantonu Sarajevo.

Sastanku su prisustvovali pomoćnica ministrice za pravosuđe Irena Zima te rukovodilac projekata "Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH-treća faza" i "Unapređenje kvalitete pravosuđa" Ana Bilić - Andrijanić i zamjenik Kenan Ališah. Istaknuto je da je vrlo važno intenziviranje saradnje kako bi se pospiješio i unaprijedio rad pravosudnih institucija u Kantonu Sarajevo, u smislu osnaživanja njihovih kapaciteta.

To, između ostalog, podrazumijeva obavezu kantonalnih vlasti da osiguraju dostatna sredstava za finansiranje rada pravosudnih institucija, ali i izvršavanje obaveze VSTV-a BiH u pogledu blagovremenog imenovanja nosilaca pravosudnih institucija za koje kantonalne institucije obezbijede sredstva, kako bi se osiguralo nesmetano popunjavanje upražnjenih mjesta.

Teme razgovora bila je i nastavak projekta rekonstrukcije i adaptacije Palate pravde, gdje su već poduzete sve neophodne aktivnosti na izmještanju Kazneno - popravnog zavoda Miljacka iz zgrade Palate pravde, koja će biti ustupljena Kantonalnom sudu u Sarajevu, Općinskom sudu u Sarajevu i Sudskoj policiji.

Također, razgovarano je o saradnji na aktivnostima VSTV-a BiH koje se odnose na reorganizaciju poslovnih procesa u radu sudova, a koje podrazumijevaju uspostavljanje sistema koji će administrativne poslove preusmjeriti sa sudija na nesudsko osoblje, pripravnike/volontere, kako bi sudije dobile više vremena za obavljanje njihovog primarnog zadatka – sudovanja.

Tema je bila i unapređenje izvršnog postupka koji će voditi ka smanjenju broja komunalnih predmeta koji usporavaju rad sudova, a govorilo se i o intenzivnijoj primjeni Strategije za unapređenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu.