Rok za primjenu Zakona o udžbenicima produžen, pojednostavljene procedure donošenja odluka o načinu izvođenja nastave

Na današnjoj sjednici Skupštine KS zastupnici su također usvojili Izmjene Zakona o udžbenicima, čime je rok za njegovu primjenu prolongiran na 2021-2022. školsku godinu.

Kako je objasnio ministar za obrazovanje, nauku i mlade KS Anis Krivić, Ministarstvo je pokrenulo postupak izrade nastavnih programa zasnovanih na ishodima učenja, tzv. kurikuluma za predškolski, osnovno-školski odgoj i obrazovanje, te srednjoškolsko obrazovanje u Kantonu.

Budući da predmetni kurikulumi Kantona Sarajevo nisu sačinjeni na vrijeme zbog uvjeta uzrokovanih pandemijom, u ovom momentu ne bi bilo opravdano da Ministarstvo u 2020. godini, kako je to bilo predviđeno, preduzme aktivnosti na donošenju spiska udžbenika.

Ovom prilikom, usvojene su i Izmjene i dopune Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, koje su po riječima ministra Krivića, inicirane s ciljem pojednostavljenja procedure donošenja odluke o načinu izvođenja nastave.

Pojašnjava i kako će se olakšati prelazak sa kabinetske na online nastavu u slučaju proglašenja stanja prirodne katastrofe, elementarne nepogode, te stanja neposredne ugroženosti i ratnog stanja, u smislu davanja saglasnosti školama od ministra.

Cilj je učiniti sistem agilnijim i adekvatnije odgovoriti u ovakvim situacijama, zbog čega je predviđeno i donošenje preciznijeg propisa o načinu i uvjetima izvođenja online nastave u školama od strane ministra. Izmjenama i dopunama se precizira također i dnevni, odnosno sedmični, broj časova koji mogu imati učenici od IV do IX razreda osnovne škole, čime će im se olakšati i urediti izrada rasporeda nastave.

Predviđeno je i da se mijenja član ovog zakona koji precizira da radnici sa završenim prvim ciklusom bolonjskog visokoobrazovnog procesa mogu zasnovati radni odnos nastavnika do 01. septembra 2020. godine, zbog nedostatka nastavnog kadra u pojedinim nastavnim predmetima.

Također je na ovoj sjednici usvojen i Nacrt Zakona o dopuni Zakona o pravobranilaštvu, te upućen u javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Zastupnici su prihvatili i odluke o izboru predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela Skupštine Kantona Sarajevo i o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Kantona Sarajevo.

Vijeće nacionalnih manjina čine: Velibor Kuvač, predstavnik Njemačke nacionalne manjine, Davor Ebner, predstavnik Austrijske nacionalne manjine, Jovanka Manzalović Šalaka, predstavnik Ĉeške nacionalne manjine, Mišo Čirko, predstavnik Rusinske nacionalne manjine, Asim Kulenović, predstavnik Slovenske nacionalne manjine, Katica Zamboni, predstavnik Italijanske nacionalne manjine, Karolina Atagić, predstavnik Poljske nacionalne manjine, Vedad Hadžibegić, predstavnik Mađarske nacionalne manjine, Hikmet Šlaki, predstavnik Albanske nacionalne manjine, Violeta Džolan, predstavnik Rumunske nacionalne manjine, Hidajeta Redžić, predstavnik Crnogorske nacionalne manjine, Hakan Varan, predstavnik Turske nacionalne manjine, Emica Niami-Nalbantić, predstavnik Makedonske nacionalne manjine i Igor Kožemjakin, predstavnik Jevrejske nacionalne manjine.

Sjednica Skupštine je prekinuta, a o njenom nastavku javnost će biti blagovremeno obaviještena.