Reforma sa nivoa FBiH: Kanton Sarajevo aktivno će sudjelovati u procesima harmonizacije propisa i unapređenja rada državne službe

Na sastanku premijera Kantona Sarajevo Marija Nenadića i ministrice pravde i uprave Merse Kusture sa predstavnicima Federalnog ministarstva pravde  razgovarano je o harmoniziranju propisa kao i unapređenju rada državne službe na nivou FBiH.

U ime delegacije  FBiH, sastanku su prisustvovali Enver Išerić, Direktor zavoda za javnu upravu, Alen Taletović pomoćnik federalnog ministra pravde i Željko Škarica, glavni federalni upravni inspektor.

S obzirom "na rascjepkan" državni sistem  i otežano funkcionisanje u brojnim oblastima, pokrenute su navedene aktivnosti sa nivoa FBiH. Uspostavljena je koordinaciona struktura za reformu javne uprave u saradnji sa resornim kantonalnim ministarstvima i imenovanim kantonalnim koordinatorima za te aktivnosti, uz podršku kantonalnih i Federalne vlade.

Harmonizacija propisa u prvom redu se odnosi na Zakon o državnoj službi, kao i Zakon o namještenicima.

Cilj je u što većoj mjeri harmonizirati zakonodavstvo u ovoj oblasti, a to je i zahtjev Evropske komisije koja zapravo zahtijeva da se ovi procesi sprovedu na nivou cijele BiH.

Premijer Nenadić i ministrica Kustura su ovom prilikom dali punu podršku započetim procesima.

"Imate punu podršku Kantona Sarajevo u ovim značajnim reformskim procesima, podržavamo uspostavljanje zajedničkih nadležnosti u što većoj mjeri, jer time osiguravamo  transparentniju i efikasniju javnu upravu", istakao je premijer Nenadić.

Ministrica Kustura je istakla da će Ministarstvo pravde  i uprave aktivno sudjelovati u svim aktivnostima  naglašavajući da je riječ o značajnoj reformi koja vodi ka jačanju sistema državne službe.

Cilj je doći do najboljih rješenja u skladu sa ustavima FBiH i kantona kao i  rješenjima  SIGME-Stručnog tijela Evropske komisije za unapređenje javne uprave.