Premijer Uk i ministrica Softić Kadenić s predstavnicma USAID-a o projektu E-uprava

Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk i ministrica pravde i uprave KS Darja Softić Kadenić održali su danas sastanak s predstavnicima USAID-a s kojima je razgovarano o ranijoj saradnji ove američke državne agencije i Vlade Kantona Sarajevo na implementaciji projekta E-uprave.

U ime USAID-a sastanku su prisustvovali Emir Ramadanović, direktor projekta, i Goran Kučera, pravni savjetnik i voditelj komponenti.

USAID-ov projekt E-uprave, koji je svoje aktivnosti započeo u aprilu 2020. godine, ima za cilj unaprijediti transparentnost i efikasnost javne uprave na svim administrativnim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Ovo, prije svega, podrazumijeva razvoj novih digitalnih rješenja u oblasti inspekcijskog nadzora, izdavanja građevinskih dozvola i javnih nabavki.  

U oktobru 2021. godine potpisan je Memorandum o razumijevanju između USAID-a i Kantona Sarajevo s ciljem realizacije projektnih aktivnosti koje se odnose na uspostavljanje centralnog nabavnog organa u Kantonu Sarajevo i upotrebu sistema za elektronske centralizovane javne nabavke, kao i unapređenje pravnog i institucionalnog okvira za procedure ishodovanja elektronskih dozvola u oblasti građenja.

Tokom sastanka sagovornicu su istakli važnost nastavka saradnje na uspostavi centralnog organa javne nabavke, te budućim koracima i izazovima uvođenja ovog sistema u Kantonu Sarajevo. 

Razgovarano je i o elektronskom potpisu, te elektronskom izdavanju građevinskih dozvola. Riječ je o pilot projektu koji trenutno obuhvata pet općina u BiH, među kojima je i Općina Centar. Naglašena je mogućnost širenja uspostavljenih modaliteta, sistema i dobrih praksi, te navedeno da se program digitalizacije izdavanja građevinskih dozvola u narednom periodu planira proširiti i na Općinu Ilidža. 

Premijer Uk dao je punu podršku daljoj saradnji Vlade KS i USAID-a na navedenim projektima, te izrazio spremnost Vlade da u narednom periodu radi na rješavanju nekoliko pitanja koja stoje kao ključne prepreke ka njihovoj potpunoj implementaciji. 

Ministrica Softić Kadenić upoznala je predstavnike USAID-a da Ministarstvo pravde i uprave KS planira u 2023. godini izraditi zakonski okvir kojim se definiše i regulira digitalizacija javne uprave u Kantonu Sarajevo, te istakla kako se nada da će resorno ministarstvo i projekt E-uprave kvalitetno sarađivati prilikom izrade ovog zakonskog teksta.