Premijer Nenadić i ministri Kustura i Alikadić sa predstavnicima Hrvatskog narodnog vijeća: Zajednički djelovati na očuvanju hrvatskog identiteta, kulture i tradicije u Sarajevu i BiH

Premijer Kantona Sarajevo Mario Nenadić, ministrica pravde i uprave Mersa Kustura i ministar kulture i sporta Kenan Alikadić ugostili su delegaciju Hrvatskog narodnog vijeća BiH koju su, pored njenog predsjednika Marija Pejića i članova Vijeća Hrvoja Šapine i Darimira Čurčića, činili i Ivana Krstanović, iz Udruženja za prosperitet mladih “Facultas”, Pavao Zornija, predsjednik Udruge “Libertas”, te Marinko Pejić, predsjednika Udruge organizatora otpora, umirovljenih i demobiliziranih branitelja HVO Sarajevo.

Uz dobrodošlicu koju je gostima u svoje ime i u ime Vlade KS poželio premijer Nenadić, poručio im je da u Vladi KS uvijek mogu imati partnera u realizaciji svojih projekata, te ih pozvao da obogate i prošire ideje i prijedloge koji bi, u skladu sa propisima, bili podržani kroz Budžet KS.

Premijer Nenadić je detaljno upoznao prisutne o aktivnostima i planovima Vlade KS.

“Svi koji svojim djelovanjem doprinose gradnji boljeg zajedničkog života u Sarajevu i BiH uvijek će imati moju i podršku svih članova Vlade KS”, naglasio je Nenadić.

Hrvatsko narodno vijeće, kako je istakao njen predsjednik, je udruženje koje je registrirano na nivou države BiH, a koje je već pri formiranju ustrojstva države i Federacije BiH dalo svoj važan doprinos.

“Naše djelovanje je usmjereno na očuvanje hrvatske kulture i tradicije u Sarajevu i BiH poštujući svu njenu raznolikost i ravnopravnost, pri čemu nerijetko trpimo pritiske od onih koji ovaj grad i zemlju drugačije vide i doživljavaju”, poručio je predsjednik HNV-a Pejić.

Sa ministricom pravde i uprave Mersom Kusturom razgovarano je o mogućnosti registracije jedne koordinacije udruženja sa hrvatskim predznakom radio lakšeg djelovanja i finansiranja.

Finansiranje projekata ovih udruženja do sada se uglavnom odvijalo kroz ministarstvo kulture i sporta, a danas je bilo riječi o mogućnostima kreiranja i predlaganja i projekata iz drugih resora u Vladi KS.

Posebne pohvale i podrške upućenu se ministru Kenanu Alikadiću na novim transparentnim principima u radu Ministarstva, a pogotovo u finansiranju programa kulture i sporta.

“Izražavamo i naše posebnu zahvalnost na inicijativi i procesima koje su Vlada KS i ministar Alikadić pokrenuli i vode sa Vijećem ministara, kako bi se nakon desetina godina riješio status institucija kulture od državnog značaja. To je veliko ohrabrenje za sve koji vole i cijene kulturu, ovaj grad i državu”, poručili su predstavnici HNV-a sa današnjeg sastanka u Kantonu Sarajevo.