Potpisan Kolektivni ugovor Vlade KS i Sindikata policije: Policija je pokazala solidarnost naspram trenutne situacije, zaslužuje mnogo veća prava

Kolektivni ugovor između Vlade Kantona Sarajevo i Sindikata policije KS potpisali su danas premijer Mario Nenadić i predsjednik ovog sindikata Sadik Ećo. Saglasnost na potpisivanje ovog ugovora prethodno je dala Vlada.

Potpisivanju su prisustvovali su ministri unutrašnjih poslova, finansija te obrazovanja, nauke i mladih Ismir Jusko, Jasmin Halebić i Anis Krivić, policijski komesar MUP-a KS Nusret Selimović, kao i predstavnici sindikata.

Prethodni Kolektivni ugovor sa Sindikatom policije istekao je 01.10.2020. godine, a iz tog razloga je Sindikat policije podnio inicijativu za pokretanje postupka pregovaranja i zaključivanja novog Kolektivnog ugovora. Novim Kolektivnim ugovorom, usaglašenim sa Vladom,  zadržana su dosadašnja prava policijskih službenika, a novina je da su  izjednačena  njihova prava u odnosu na ostale zaposlene u Kantonu Sarajevo kada je riječ o isplati naknada za prijevoz na posao i sa posla, s obzirom da su u ovom segmentu do sada bili diskriminisani.

Premijer Nenadić je, ovom prilikom, zahvalio predstavniku ove sindikalne organizacije i pregovaračima, resornom ministru i komesaru policije na izuzetnoj odgovornosti koju su pokazali tokom pregovaračkog procesa, na njihovoj solidarnosti i razumijevanju koju su iskazali naspram aktuelne epidemiološke situacije u Kantonu prihvatanjem ovog ugovora, kao i za sve učinjeno za Sarajevo i građane u prethodnih sedam mjeseci.

“Vlada je prepoznala sve što je policija uradila tokom trajanja pandemije i veoma teških izazova, posebno u martu, aprilu i maju ove godine, kao i sve ostalo što radi u uvjetima primjene novih zakonskih odredbi vezanih za prekršaje i druge propise koje će primjenjivati u budućem radu. Posebno se zahvaljujem na transparentnom i izuzetno odgovornom vođenju pregovaračkog procesa tokom kojeg niste vršili bilo kakav pritisak. Svjesni smo da ovaj Kolektivni ugovor ne odražava ono što policija u ovom času zaslužuje i traži, ali je odraz realnog stanja u kojem se nalazimo”, kazao je premijer Nenadić.

Naglasio je i kako Vlada garantuje da u trenutnim finansijskim okolnostima neće biti smanjenja obima pripadajućih prava uposlenima u policiji i zdravstvu, po osnovu kolektivnih ugovora, a što je jasno naglasila vodeći pregovore i socijalni dijalog sa svim reprezentativnim sindikatima u Kantonu Sarajevo.

Komesar Selimović je kazao da je policija svjesna svih trenutnih problema, kao i potrebe da se adekvatno odgovori na njih, te je shodno tome i dat pristanak na ovaj tekst sporazuma.

Predsjednik Sindikata Ećo je istakao da su trenutne epidemiološke i finansijske okolnosti u Kantonu razlog prihvatanja ovog teksta sporazuma iako, po njegovim riječima, policijski službenici zaslužuju veća prava.

Ministar Jusko je naglasio kako mu je najiskrenije žao, jer nisu ispunjeni prvobitni zahtjevi Sindikata i prava pripadnika Uprave policije MUP-a KS koji su ih u punom kapacitetu opravdali i zaslužili.

“U potpunosti razumijevajući situaciju kroz koju prolazimo, želim istaći da su policija i Ministarstvo unutrašnjih poslova pokazali svoju fleksibilnost i da nikada, ni jednog momenta, nisu dizali tenzije ultimativno tražeći svoja prava. Kao ministar izražavam veliko žaljenje, jer trenutna situacija nije dozvolila da oni dobiju što zaslužuju”, istakao je ministar Jusko.

Novi Kolektivni ugovor potpisan je na period od 15 mjeseci, a pozitivno mišljenje na njegovu primjenu je dalo Ministarstvo finansija KS.

Ministar Halebić je istakao da ovaj kolektivni ugovor neće imati negativne posljedice na javne finansije, a njegovo pravovremeno usaglašavanje i potpisivanje, uvažavajući i kolektivne ugovore sa drugim sindikatima, važno je za održavanje finansijske stabilnosti u Kantonu.