Nastavak podrške Odboru državne službe za žalbe Fedracije BiH

Analiza funkcioniranja Odbora državne službe za žalbe Federacije BiH i planovi za 2018.godinu bili su povod današnjeg sastanka ministra pravde i uprave Kantona Sarajevo Marija Nenadića i sekretara ovog ministarstva Indire Šulović sa predsjedavajućim odbora Perom Matijevićem.

“Ovaj odbor zajedno sa Agencijom za državnu službu Federacije BiH je ključni partner resornog ministarstva i to posebno kada se radi o realizaciji i implementaciji Zakona o državnoj službi u KS, ali i drugih kantonalnih i federalnih propisa koji se tiču zaštite prava i interesa državnih službenika i namještenika”, istakao je ministar Nenadić.

Nakon stupanja na snagu Zakona o državnoj službi ministar je zajedno sa članovima Vlade KS predložio da se ne formira kantonalna agencija za državnu službu, kao ni odbor, nego da se koriste kapaciteti već postojećih federalnih institucija.

“Na ovaj način uspjeli smo zaštiti dva važna principa u Kantonu Sarajevo, a to je poštivanje jedinstvenosti sistema državne službe i federalnih institucija, te ostvarivanje ogromnih finansijskih ušteda”, poručio je ministar Nenadić.

Dodao je da zbog toga Ministarstvo pravde i uprave u Budžetu za 2018.godinu osiguralo sredstva za podršku rada agencije i odbora, u kojem se trenutno nalazi oko 900 neriješenih predmeta, a očekuju da će tokom ove godine biti više od 800 tužbi iz radno - pravnih odnosa koje se trenutno nalaze na sudovima u Kantonu Sarajevo.

“Nakon ovih podataka vrlo je jasno da je bitno pravovremeno rješavanje ovih predmeta, kako se ne bi desilo da Kanton Sarajevo na određena rješenja odbora čeka više od dvije godine, što bi rezultiralo vrlo ozbiljnim pravnim i finansijskim konsekvencama”, naglasio je ministar Nenadić.

Tokom sastanka, predsjedavajući Matijević je naveo da u Odboru radi sedmero uposlenika, te potcrtao da je apsurdno očekivati od njih da pokriju interese više od 22.000 državnih službenika i namještenika u Federaciji, općinama i kantonu.

Na kraju se sastanka zahvalio ministru što je pokazao kako se odličnom suradnjom mogu iznaći kvalitetni zakonski mehanizmi te da će on pismeno tražiti od Vlade KS da se to nastavi i u budućnosti.