Ministrica Softić Kadenić na sastanku Koordinacione grupe donatora u oblasti lokalne samouprave/lokalnog razvoja

Ministrica pravde i uprave Kantona Sarajevo Darja Softić Kadenić učestvovala je jučer na sastanku Koordinacione grupe donatora u oblasti lokalne samouprave/lokalnog razvoja.

Koordinaciona grupa donatora u ovoj oblasti jedna je od „najstarijih“ tematskih neformalnih struktura za koordinaciju donatora u Bosni i Hercegovini, koju su 2010. godine osnovale ambasade Švicarske i Švedske, te UNDP.

Trenutni članovi Koordinacione grupe su predstavnici ambasada Švicarske, Švedske, Češke i Velike Britanije, Delegacije Evropske unije u BiH, OSCE-a, Vijeća Evrope, USAID-a, UNDP-a, UNICEF-a i Svjetske banke.

Unatoč brojnim izazovima u ovom sektoru, napori ove grupe su doprinijeli mnogim pozitivnim rezultatima izvan okvira pojedinačnih razvojnih intervencija koje podržava svaki donator, uključujući i dogovor o zajedničkom okviru za podršku u oblasti lokalne samouprave 2015-2020, kako bi se uspostavio strateški pravac razvoja buduće saradnje.

Cilj održavanja ovog sastanka bio je da se  s predstavnicima relevantnih institucija, čelnicima lokalnih samouprava, Saveza općina i gradova, provede analiza sistema lokalne samouprave, strukturalnih izazova, prilika i namjera u okviru javnih politika, koja će poslužiti kao osnova za dalju podršku i djelovanje ove koordinacione grupe.