Ministrica pravde i uprave KS Mersa Kustura: Počeli smo sistemski uređivati važne procese u KS

U okviru predstavljanja rezultata rada Vlade KS, u proteklih osam mjeseci, ministrica pravde u uprave Mersa Kustura je javnost upoznala sa brojnim pravnim rješenjima koje je u navedenom periodu ovo ministarstvo izradilo i usvojilo.

Svjesni da Kantona Sarajevo ne može sam uraditi korijenite promjene u cjelovitom i kompliciranom pravnom sistemu koje ima naša država, svakako je poseban izazov u takvim okolnostima iznaći najbolja moguća rješenja, kako bi građani u KS živjeli bolje, u pravno uređenom i stabilnom sistemu, navela je u svom uvodnom izlaganju ministrica Kustura.Naglasila je da se sve što se u ovom periodu radilo u Ministarstvu pravde i uprave radilo - radilo se sistemski.

„Cilj nam je bio da donesemo zakone, izmjene zakona, uredbe, pravilnike, odluke i da stvorimo novi, pošteniji društveni okvir u kojem će građani biti zadovoljniji i u kojem će se osjećati sigurnije. Zbog otpora i prepreka na koje smo nailazili nije nam bilo lako. Ipak, ono što smo planirali mi smo sistemski počeli i rješavati. Taj pravni okvir treba da doprinese manjem nepotizmu i manjoj korupcije, što je prioritet u radu i ovog ministarstva i Vlade KS“, poručila je ministrica Kustura.

Sa tom svrhom urađeno je niz izmjena zakonskih i podzakonskih akata. Ministarstvo je pripremilo sedam uredbi koje su usvojene, jedan pravilnik, dva prečišćena teksta zakona, te niz zakonskih rješenja koja se trenutno nalaze u skupštinskoj proceduri.

Ministrica je posebno istakla donošenje Uredbe o izmjenama i dopunama uredbe o javnim nabavkama, kao i akcioni plan za njeno provođenje, kako bi se postigla što veća transparentnost ovih procesa i onemogućila korupcija u ovoj oblasti. Donesena je Uredba o disciplinskom postupku za državne službenike s ciljem podizanja kvalitete i odgovornosti državne službe.

Ovo Ministarstvo je pripremilo Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o inspekcijama, Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o organizaciji kantonalnih organa uprave, Nacrt zakona o izmjeni Zakona o pravobranilaštu KS i Nacrt zakona o državnoj službi KS.

„Iako se ove izmjene mogu činiti šturim, one donose ključna rješenja koja znače veću transparentnost, odgovornost i disciplinu za bolji život građana u KS. Od aktivnost koji će se vrlo skoro dešavati, istakla bih okončanje pripreme Nacrta amandmana na Ustav KS, kao i dva zakona, a to su Nacrt zakona o lokalnoj samoupravi KS, koji se očekuje od 2007. godine i jedini smo kanton koji nema taj zakon. Želimo konačno, u skladu sa federalnim zakonom i principima lokalne samouprave i evropskom poveljom, urediti odnose i nadležnosti sa jedinicama lokalne samouprave“ , istakla je ministrica Kustura, te potcrtala svoje zadovoljstvo i najavila donošenje zakon o nepotizmu i stranačkom zapošljavanju.

Ministarstvo, uz gore navedeno, kontinuirano kroz svoja tri resora provodi svoje programske aktivnosti gdje bilježi zapažene rezultate. Među njima su izvršenje alternativne sankcije rad za opće dobro, održavanje dobre saradnje sa sudovima i pravosudnim organizacijama, rad upravnog inspektorata koji je u ovom periodu imao 243 zahtjeva za nadzor, dok je neriješeno ostalo njih osam.

Ministrica Kustura je pozvala građane Kantona Sarajevo da se uključe u javne rasprave o zakonima i podzakonskim aktima, koji su procesu donošenja, a koje se mogu naći na web stranici ovog Ministarstva.