Ministarstvo pravde i uprave KS: Anliziran Nacrt zakona o sprečavanju nepotizma i stranačkog zapošljavanja u organima javnog sektora putem Taiex ekspertske misije

Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo jučer je, uz podršku Evropske komisije, organizovalo TAIEX ekspertsku misiju (Technical Assistance and Information Exchange), na temu izrade Zakona o sprečavanju nepotizma i stranačkog zapošljavanja.

TAIEX  predstavlja instrument Evropske komisije za tehničku podršku i razmjenu informacija, odnosno pružanje kratkoročne tehničke pomoći novim državama članicama te zemljama u procesu pristupanja Evropskoj uniji u oblastima preuzimanja EU zakonodavstva i njegovog provođenja u domaći pravni sistem, a ovo je prvo učešće Kantona Sarajevo u nekom od TAIEX projekata ovog tipa.

U realizaciji misije učestvovali su predstavnici Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo, te predstavnici Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i Direkcije za evropske intergracije. U pozdravnom obraćanju, ministrica pravde i uprave Darja Softić Kadenić je naglasila važnost ovog instrumenta Evropske komisije u pogledu izrade Zakona o sprečavanju nepotizma i stranačkog zapošljvanja i istakla da je uvjerena da će Ministarstvo pravde i uprave, kao nosilac izrade ovog propisa, putem ekspertske misije steći kvalitetne smjernice i preporuke za izradu Prijedloga zakona.

Stručnu misiju TAIEX-a provodila je ekspert u oblasti sukoba interesa i zastupnica u Saboru Republike Hrvatske Dalija Orešković.

U okviru ekspertske misije, predstavljena je praksa evropskih sudova u vezi sa zabranom i prevencijom nepotizma u procesu zapošljavanja, analizirana je relevantna legislativa Republike Hrvatske iz oblasti sprečavanja sukoba interesa, te drugi propisi Evropske unije i Vijeća Evrope, koji za predmet imaju borbu protiv korupcije i nepotizma.

Od posebnog značaja za učesnike ekspertske misije bilo je izlaganje eksperta na temu Nacrta zakona o sprečavanju nepotizma i stranačkog zapošljavanja u organima javnog sektora u Kantonu Sarajevo, odnosno njegova detaljna analiza.

Tom prilikom je istaknuto da pomenuti Nacrt zakona sadrži kvalitetna i "pionirska" rješenja, ali je ukazano i u kojim dijelovima je navedeni nacrt zakona potrebno dodatno  unaprijediti, odnosno uskladiti sa propisima država članica Evropske unije i drugim međunarodnim propisima koji regulišu ovu oblast.

Istaknuto je da Kanton Sarajevo prednjači po pitanju donošenja antikorupcijskih propisa, te u uspostavi registara koji predstavljaju kvalitetne mehanizme za sprečavanje koruptivnih radnji. Imajući u vidu navedeno, TAIEX ekspert Dalja Orešković se detaljno posvetila analizi ključnih tački Nacrta zakona, kao što su favoriziranje, nepotizam i stranačko zapošljavanje, čime je kroz svoj dosadašnji rad i stečeno iskustvo u Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa i drugim tijelima, približila i detaljno obrazložila sve izazove sa kojima se susretala u radu tih tijela, te prezentirala značajne presude evropskih sudova, koje se dotiču teme nepotizima, favoriziranja i stranačkog zapošljavanja.

S tim u vezi, istaknuto je da namjera uspostavljanja registra ugovora o djelu, koji je predviđen u Nacrtu zakona, dobar pokazatelj da Kanton Sarajevo nastavlja sa pozitivnom praksom i aktivnostima koje bi trebale osigurati transparentan rad svih inistitucija.

Podsjećamo, Skupština Kantona Sarajevo je na 35. radnoj sjednici održanoj 27.04.2021. godine usvojila Nacrt zakona o sprečavanju nepotizma i stranačkog zapošljavanja u organima javnog sektora u Kantona Sarajevo, te ga je uputila u javnu raspravu u trajanju od 120 dana. Upućen je poziv široj društvenoj zajednici da se uključi u javnu raspravu.