Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH produžen na 12 mjeseci

Premijer Kantona Sarajevo Edin Forto, zajedno sa premijerima i predstavnicima ostalih kantona u Federaciji BiH, potpisao je danas Sporazum o produženju primjene Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Sporazum je sa predstavnicima kantona potpisao predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH Samir Kurtović.

Primjena Kolektivnog ugovora produžena je na period od 12 mjeseci.

Kako je istaknuto, Samostalni sindikat je blagovremeno dostavio prijedlog ovog sporazuma na razmatranje i usvajanje Vladi FBiH i vladama kantona.

Po riječima predsjednice Koordinacionog odbora sindikalnih organizacija KS Višnje Ljubijankić, Kanton Sarajevo je, u okviru propisanih procedura, pribavio neophodne saglasnosti i odluke o prihvatanju ovog sporazuma i od Grada Sarajevo i svih općina u Kantonu, kao i ovlaštenja da premijer KS potpiše ovaj sporazum u njihovo ime.